Vodní znamení: Ryby

Sluneční znamení Ryby z pohledu možného duchovního rozvoje. City, emoce, soucit, otevřená náruč, hledání odpovědí na palčivé životní otázky, občasné úniky před okolní realitou – tak zní obecná charakteristika vodního znamení Ryb. Voda má paměť, vstřebává do svých molekul energie informací, stejně tak znamení Ryb je velmi vnímavé, dokáže se vcítit do každé situace. Překážkou na duchovní cestě tohoto znamení může být extrémní přecitlivělost. Ryba nutně potřebuje občas zvesela vyplavat z tůňky svého podvědomí a zhluboka se nadechnout čerstvého vzduchu. Zasněné Ryby bývají svým okolím často nepochopené.

Vodní znamení: Ryby

Tak, jako oceán omývá břehy celého světa, tak rybičky vnímají celý svět, vlastní nitro i své nejbližší okolí v nenápadných drobnostech a citlivých detailech. Vynalézavé Ryby mívají rády přírodu, bývají kreativní, často umělecky nadané, inspiraci pro svá umělecká díla čerpají právě v přírodě. Rybám je dána do vínku jemnost a schopnost nepodmíněně milovat, prožívat čistou, nesobeckou, romantickou lásku, touží po splynutí duší. Nedělá jim problém sebeobětování, nečekají s nataženou rukou na nic, co by mohly dostat na oplátku. Dvě ryby ve znamení symbolizují záhadnou dvojakost, podobně, jako je tomu u znamení Blíženců. Symbol dvojice představuje nalezení harmonie mezi tělem a duší.

Ryby – sluneční znamení zvěrokruhu

Tajemné vodní znamení Ryb, považované za spasitele světa, vstřebává okolní energie, někdy ale obtížně ve svém nitru rozpouští negativní vibrace, které jsou všude kolem nás: vždycky byly a budou. S tím se musí každá citlivá, romantická Ryba zavčasu smířit. V rozpuštěné a opět nalezené ,,boží lásce“ se toto vodní znamení navrací samo k sobě, aby zas napříště vydalo se proudem smutku, emocí a nářku. Laskavé srdce Ryb se zbytečně často navrací do minulosti, jejich neklidná duše občas touží po uzavřenosti a samotě. Vlastní příběhy často umocňují vnímáním smutných příběhů kolem sebe, nejraději by se postaraly o všechny zbloudilé duše, které na své cestě potkávají. Potom se snadno utápí v rozporuplných emocích strachu a smutku, a ještě snadněji se stávají obětí někoho, kdo jejich dobrého srdce dokáže beze zbytku využít. Laskavost tohoto vodního znamení si musí najít správnou míru, zlatý střed, protože ani dobro v nás nelze přehánět. Obzvlášť v případě, pokud podobně jako Ryby neumíme okolní svět přijímat bez připoutání a bez svobodného nadhledu.

Možný duchovní rozvoj pro znamení Ryb

Voda je symbolem podvědomí a emocí. Rybičky vědí, kam mají jít, ale nevědí kudy. Možná rybičkám na jejich duchovní cestě pomůže občasná studená sprcha, aby se začaly dívat na vnější události i na sebe sama více realisticky. Časté snění a ponoření se do zádumčivých myšlenek přivolává do života to, čeho se Ryby nejvíce obávají. Pod vládou planety Neptun mívají vytříbené intuitivní vnímání, rády meditují, hledají informace v duchovních sférách. Pokud jsou navíc ještě pod vlivem Měsíce, stávají se melancholické, zasmušilé, soucitné a soustředěné především na své nitro. Potom obtížně vnímají, co se kolem nich skutečně děje. Ztrácejí vnitřní harmonii, obtížně navazují a udržují vztahy, a v tom horším případě ztrácejí také smysl života. Ryby dokáží, povětšinou nevědomě, vytvořit ve svých vztazích napjatou atmosféru, neboť svou křehkou a zranitelnou touhou po lásce nevědomky své partnery ,,dusí“ a nedovolují jim svobodně dýchat. Odvrácená strana Měsíce, jenž je zrcadlem naší pravé podstaty, kterou ani sami před sebou neutajíme, přináší rybičkám roztržitost, prudké emotivní (neurotické) stavy a nespavost, obzvlášť za úplňku nebo za temných nocí novoluní.

Ryby: pohyblivé znamení, živel voda, vládnoucí planeta Neptun. Polodrahokam: tyrkys. Ryby se smyslem pro empatii usměrní svůj život v poklidném proudu řeky života pokud si vytvoří vznešený cíl, soustředí se na pozitivní myšlenky, na vděčnost za každé nové krásné ráno. Úkolem Ryb na duchovní cestě může být: vnést do svého života radost z každé maličkosti, smích a hravost, s vědomím, že sám život je hra. Nalezením životní role, kdy se Ryba zaměří na svou vnitřní opravdovost, otevřou se stavidla vnitřních vod chmurného podvědomí a do života vstoupí více sebevědomí a radosti. Ryba si musí uvědomit, že na štěstí nelze čekat, štěstí k nám nepřichází z vnějšku. Transformace vědomí přináší světlo poznání a postupné fáze duchovní proměny, pokud o to doopravdy stojíme, pokud vědomě podstoupíme potřebný proces vnitřních, očistných proměn. Smutek a minulost je nutné vědomě rozpustit ve vodách zapomnění. Láska v srdci, mírumilovná povaha, soucit a pokora jsou za každých okolností záchytnými body, od kterých se toto vodní znamení může odrazit vždy směrem ke štěstí a radosti ze života.

Milovat sám sebe znamená být milován

Štěstí je vnitřní stav harmonie a spokojenosti, je to stav uvědomění, že Slunce každé ráno dorazí k východnímu horizontu a prosvětlí všechny stránky bytí svou jedinečnou září Lásky. Za stíny, které před sebou vrhá, nemůže světlo Slunce, ale předmět (pocit, strach, emoce), jenž je svým vlastním stínem. Zbývá jediná cesta: vlastní stíny a staré vzorce nechat vyplout na hladinu a proměnit je myšlenkami lásky v zářící květy duchovních lotosů, jenž mají moc a sílu rozkvést přímo v srdci.

Vodní znamení: Ryby

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.