Je skvělé být čarodějkou a vědět, že jít si neochvějně svou cestou je nikdy nekončící proces

Je skvělé naučit se neříkat nechci, neumím, nevím, nestíhám, nemám, nemohu, nesmím, musím. Odnaučit se myslet si, že to či ono pokaždé dopadne špatně. Vědět, že myšlenky a emoce silně magnetizují. Je skvělé přemýšlet magicky, plodně užívat představivost a fantazii. Stále mít na paměti zákon přitažlivosti a dodržovat pravidlo zdrženlivého mlčení. Vědět, že čarodějná je především mysl vědomá si vlastních elektrizujících myšlenek. Je skvělé odvážné představy umět transformovat v obrazy viděné a žité pod nebeskou klenbou. Nedovolit snovým obrazům, navzdory všem protivenstvím, rozpustit se jako sladká kostka cukru v šedivě mlžném oparu pochybností. Vědět, že tma má mnoho podob, například tma v podobě vyhaslých paprsků Slunce na dně moře je tajemná a mystická.

Je skvělé být čarodějkou a vědět, že jít si neochvějně svou cestou je nikdy nekončící proces

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Je důležité mít v úctě universální informační pole vesmíru a vědět, že k energetické síti Universa se můžeme připojit prostřednictvím kódů skrytých v našem nitru, prostřednictvím magických rituálu, jemnohmotných bytostí, přírodních bytostí. Připojení k síti usnadňují energetická místa, podpůrné energie dolmenů, různých tvarových zářičů. Je důležité nikdy nezapomenout dávat si pozor na různé církevní poskytovatele připojení, co mají ve zvyku a v osnovách naruby převracet, škrtat, přepisovat a cenzurovat nehodící se informace. Je důležité nedovolit omamným programům vloudit se do spánku. Porozumět významu synchronních jevů, a přitom si nezahrávat s energiemi z neznámých zdrojů.

Je moudré vědět, že je jen jeden Prostor, nelze jej nikde hromadit, stejně jako živly. Prostor prostě je, je stejný jak v mikrokosmu, tak v makrokosmu. Avšak Prostorem se můžeme nechat prostoupit a alespoň občas pocítit harmonii kosmického včelího úlu živoucího vědomí. Nelze druhého naučit, jak se to má stát, je to věc zvláštních osobních prožitků a mystických zkušeností, které podněcují proces neutuchajícího úžasu a samostatného myšlení. Je žádoucí nezapomínat na tajemné spirály cyklického času a alespoň náznakem pomyslet na tajemnou možnost absence počátku nekonečného a věčného vesmíru. Je inspirující přemístit vědomí na jakékoliv místo ve vesmíru, a přitom nežít více v jiných dimenzích než v pozemské realitě. Je moudré vědět, že nejen bohové smějí užívat sladké ambrózie, nektaru věčného mládí a nesmrtelnosti.

Je normální promítat si tvořivé, pohyblivé obrazy budoucnosti, stát si za svým životním postojem a mít tvořivý záměr a jasný cíl. Uvědomovat si, že vyslovit přání, a přitom v něj nevěřit, podobá se pokusu dýchat přes neprodyšnou skleněnou zástěnu. Je normální nastavit tvář Slunci a pod zavřenými víčky pozorovat proměnlivé, barevné otisky slunečních paprsků. Užívat si vše, co se děje pod víčky v poklidu snícího vědomí. Je normální vnímat sotva postřehnutelný okamžik, kdy se chřadnoucí denní světlo láme a přichází probouzející se tma inspirující noci. Vnitřním zrakem toulat se pestrým světem jen zdánlivě opuštěných hvězd, pokud se duše chvěje steskem po domově. Ale to záleží na tom, co je zvnějšku definováno jako normální.

Je odvážné nenechat se strávit ohněm zlých slov, nenechat rozhořet plameny divokého rozhořčení, nedopustit zůstat se svým nezvládnutým vnitřním ohněm zcela osamocen. Uvědomovat si nevědomé hry, které máme ve svém osobním repertoáru, vědět že každá životní etapa má určitý energetický vzorec, objevovat neznámé dimenze vnitřní svobody a neutíkat sám před sebou. Je odvážné dbát na ohlídání si intimní zóny a dobře zvážit, jaké energie si se svolením připustit k tělu. Mysl je naše privátní soukromá zóna, do které nemá nikdo jiný přístup. Myšlení je řízeno vůlí, může se dít bez vůle, a dokonce i proti vůli, naštěstí ale neexistují pravidla správného myšlení, snění a užívání bezbřehé fantazie.

Zobrazit nabídku knih – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Je skvělé na jaře pozorovat jabloň opentlenou krásnými květy. Dívat se, jak světlo jarního Slunce padá do mizejících šedivých oblak. Vědět, že světlo je tanec tajemných elektronů, které společně s elektrony v mysli předvádějí tanec scénický, jedinečný a famózní. Je skvělé v létě přijímat paprsky jitřního Slunce a pozorovat atmosféru naplněnou zvláštní, magickou elektřinou. Nelpět na prchavém představení včerejších okamžiků a cenit si přítomného okamžiku. Na podzim odpočívat pod klenbou vzrostlých dubů a pomyslet na kořeny stromů v sounáležitosti propletených pod zemí. Mluvit se stromy a vnímat ten úžasný pocit, že nám po svém způsobu rozumí. V zimě si užívat z nebe padajících sametově bílých ledových květů geometrických tvarů.

Je skvělé nikdy se neocitnout na konci procesu poznávání a před očima vidět potenciál pro další, novou existenci. Pocítit mihotavé chvějící se štěstí a záblesk omamné euforie. Je skvělé vnímat krásu Země, ani netušíme, kolik je v ní trpělivosti a tvořivé Síly. Je skvělé být čarodějkou a souznít s principiálně ženskou silou přírody, která se zrcadlí v prameni veškerého života a je stále aktivní plodivou silou vesmíru.

Související články: Každý z nás v sobě máme potenciální schopnosti dobrého mága, Nejvyšší magické zasvěcení – Láska k Životu

Je skvělé být čarodějkou a vědět, že jít si neochvějně svou cestou je nikdy nekončící proces

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.