Jak funguje síla přitažlivosti?

Jak dosáhnout změny, abychom přestali opakovat staré vzorce myšlení a dokázali si vědomě určit směr vlastního osudu? Objevit stálý zdroj úspěchu je osvobozující, vše souvisí se zákony, které řídí přírodu. Energetické vzorce, vibrující vlákna energie, v kterých je ponořeno naše vědomí, mají vliv na náš život. Vědomí a lidská vůle mají nedoceněnou moc nad pulsujícími shluky informací, z kterých se skládá okolní kvantový svět. To, co je projevené, je následkem aktů konaných vždy v přítomném okamžiku. Příští obrazy reality – budoucnost – tvoříme právě teď, to je všeobecně známo. Ale dokázat skutečně vědomě pracovat s vlastní energií a s vlastní vůlí – to je největším tajemstvím přitažlivosti. Vůle souvisí především s našimi postoji. Ať už jde o vědomé nebo nevědomé kvantování, vždy si vybíráme jednu z nekonečných možností, v každém okamžiku, nesčetněkrát za den.

Jak funguje síla přitažlivosti?

Způsob proudění energie kolem nás je neměnný, dokud nepřijde změna z našeho nitra

Než se změna projeví v realitě, v závislosti na našich nových představách a postojích, odehraje se určitá přípravná fáze na úrovni energetických polí. Proto je důležitá určitá dávka trpělivosti. Jde o posuny, které jsou pro nás neviditelné, nevnímáme je, stejně jako nevnímáme neviditelné síly vesmíru. Naše realita je jen nepatrným zlomkem vesmírné skutečnosti. Neviditelné síly vesmíru můžeme využít a získat na svou stranu, pokud si uvědomíme, jaká síla je skrytá v našich osobních vibracích. Tato síla, vycházející z našich postojů, je zásadní a vše určující. Osobní vibrace každého z nás jsou pro oči neviditelné, přesto se kolem nás šíří ve vlnách, které si uvědomujeme na podprahové úrovni, skrze auru a skrze intuici. Představte si je, představte si ty vlny kolem sebe, jak se šíří směrem od vás – směrem do budoucnosti. Pokud bychom jen tušili, jak dramatický je efekt našich vlastních energetických vibrací na okolní dění, mohli bychom se stát pány vlastního života. Namísto toho nás zmáhá únava, jejíž příčina je skrytá v nesplněných životních snech, v nenaplněných vztazích, v rychle utíkajícím čase, kdy máme pocit, že nic nestíháme, že nenacházíme uspokojení v tom, co hledáme, ani když to konečně nalezneme.

Naděje bez energie vytváří vnitřní, úzkostné a vyčerpávající procesy

Nejhůře se cítíme, pokud se vzdáme naděje na lásku, přitom nevíme, že žít v pouze v naději a letargii nám částečně, někomu více jinému méně, bere životní energii. Protože naděje sama o sobě nestačí. Nakonec se vzdáváme i  té poslední naděje, v okamžiku kdy zjistíme, že nás nikam neposouvá.  V naději bývá velice často skrytý smutek a pocit nenaplnění. Na vině jsou stále stejné vzorce myšlení a chování. Například právě naději je nutné změnit v bezmeznou víru, důvěru a sebedůvěru. Tyto staré vzorce – programy – fungují neomylně, je tedy nasnadě, že nemohou přinést změnu. Dokud nedojde ke změně programu, vibrující vlákna energie našeho vědomí k nám nepřestanou přitahovat to, co už známe, to, co nás doposud utvářelo. Tak dochází k opakování stále stejných zklamání a nezdarů. Je důležité uvědomit si, že každý jeden z nás se nachází v samém středu nepředstavitelně velkého potenciálu tvořivé energie.

Kde se nachází střed vesmíru? Přece všude a zároveň nikde. Až budete meditovat, popřemýšlejte o tom, kde se nachází střed nekonečného a vše-obsažného vesmíru. Tvořivá síla prochází vším a všude, v každém okamžiku. Nespokojenost vychází z nevědomosti. Tvořivý potenciál, který je skutečně nevyčerpatelný, můžeme využít ve všech oblastech života, ve všech životních etapách. Vesmír je naplněn tvořivou silou, kterou můžeme vědomě formovat pomocí zákona přitažlivosti. Každý jeden z nás je v podstatě středem vesmíru, a nemá to nic společného s namyšleností, nabubřelostí ani s egoismem. Odpověď spočívá v uvědomění si, že vědomí je tvořivou substancí s absolutní mocí. Ovládnutím energie vědomí lze dosahovat úspěchů až k hranicím, které si sami stanovíme. Čím více budeme zjišťovat, že to skutečně funguje, tím více můžeme mít odhodlání posouvat tyto hranice. To ale neznamená, že na této cestě nebudou stát žádné překážky, že vše, po čem toužíme, přijde samo od sebe. To je omyl, který dovedl již mnoho lidí do stavu, kterému se říká „spirituální krize“.

Jak funguje síla přitažlivosti?

Ujasnění si cíle, rozdělení cíle na malé etapy, odhodlání zdolávat překážky, postavit se na startovní čáru, které budeme říkat přítomný okamžik, je nezbytný prvotní počin

Z přítomného okamžiku je nezbytné vycházet, dnes i zítra. Cíl je přání proměněné do zcela jasné představy. Malé etapy jsou záchytné body, ale před tím vším jsou jednotlivé, drobné kroky, kterým se nelze vyhnout pasivním očekáváním. Start v přítomném okamžiku znamená soustředění pozornosti pouze a jen na příslušný krok, který máme vykonat zrovna v tuto chvíli. Soustředění v přítomném čase, bez znepokojujících myšlenek a obav z toho, co se stane, pokud se nepovede krok třetí nebo až ten desátý. Obavy a myšlenky vysílané do budoucnosti tuto budoucnost tvarují. Představte si studenta, který má před sebou pět zkoušek, první čtyři zkoušky předpokládá, že zvládne hravě, a z té páté má strach. Do pátého předmětu vloží nejvíce své energie, velice se snaží, snahu ale doprovází strach a úzkost. Vše je doprovázeno představou, že některý z úkolů nezvládne. Jak to celé dopadne? První čtyři úkoly zvládne hravě, splnění pátého úkolu je podmíněné energií strachu z neúspěchu, to přivodí neúspěch – tak funguje propojení s univerzálními zákony.

Stavět něco před sebe znamená na energetické úrovni – do času budoucího. Budoucnost je tvarována přítomností

Zaměřit se důsledně na představu toho, co skutečně chceme, souvisí s osobními vibracemi. Vědomí je soustředěno na určitou představu, a to, co stavíme před sebe, stane se skutečností. Nemůžeme před sebe stavět něco, co pomocí strachu nebo obav zároveň boříme v základech. Zaměření na cíl neztrácíme ze zřetele, ale intenzivně se věnujeme, včetně pozitivních myšlenek, jen tomu, co musíme vykonat právě v tomto okamžiku. Tak je možné udržet takzvané „krátkodobé vlny harmonie“. Myslet daleko dopředu, (pokud to není čistě plánovací organizační akt), znamená vytvářet „dlouhodobé vlny harmonie“ – pozitivní energetické vlny napojené na cíl našeho úsilí, což není zrovna jednoduché. Představte si například, že vaším cílem je zrealizovat nějaké představení venku v přírodě, třeba zorganizovat koncert několika skupin. Máte na to půl roku. Věnujete tomu spoustu energie, děláte v klidu krok za krokem, ale nejméně jednou denně vás napadne, nebo to dokonce pronesete nahlas: „Doufám, že ne-bude ten den pršet.“ „Vsadím se, že jsme se trefili do období bouřek, a celý projekt bude v háji.“ A v osudný den skutečně prší od rána do večera. Pokud si ale budete představovat nádherný slunečný den – postavíte-li tuto představu s vírou a neochvějnou vnitřní jistotou před sebe – tak se tak stane. Toto jsou pouze zjednodušené příklady, ale takto funguje úplně všechno.

Jak funguje síla přitažlivosti?

Představujete si, že konečně potkáte tu pravou lásku?

V tom případě si nedávejte takzvané „stopky“ do cíle. Dejme tomu, že toužíte poznat toho pravého partnera. Stavíte si před sebe ty správné představy a snažíte se nechat věci plynout. Jednoho dne se chystáte na večírek a říkáte si: „Dnes se to stane, dnes se setkáme“. Nic se ale nakonec nestane a ve vašem vědomí vznikne zbytečná obava, že nic nemá smysl, že si lásku nezasloužíte, že pozitivní myšlenky nefungují. Nevědomky si vytvoříte program: příště to dopadne úplně stejně: jsem smolař. Změňte své vibrace. Sklouzněte s lehkostí do vědomí, které si je jisté ve své víře, že jste připraveni a že si zasloužíte láskyplný vztah. Tuto neochvějnou víru si udržujte v každém okamžiku, vlny energie, které kolem sebe budete šířit, k vám přitáhnou opravdovou lásku. Nevytvářejte si žádné stopky, žádná časová omezení, láska je všudypřítomná.

Vaše vlastní vibrace ovlivňují váš osud. V pozadí jakékoliv stopky je skrytá vnitřní, podvědomá obava: „A co když to nevyjde?“ Každá obava je podmíněna negativní emocí.

Emoce je vždy silnější než konkrétní myšlenka přání, než představa

Proč se nám plní velice snadno to „špatné“, většinou přesně to, co si ne-přejeme, a to „dobré“ stále nepřichází? Špatné představy si vytváříme velice, skutečně velice snadno, vždy je doplníme úplně přirozeně a velice snadno nepříjemnou emocí. A tyto emoce jsou dokonale upřímné, strach, který cítíme až v žaludku, úzkost, která nám stahuje ramena, je také naprosto živá a upřímná. Tak vzniká dokonalá, dynamická, přestože záporná tvořivá energie. Dobré představy si vytváříme velice obtížně, a doplnit tyto představy skutečným, upřímným pocitem radosti – to už je oříšek! Tolik toužíme po lásce, až nás z toho svírá úzkost. A přeměnit tuto úzkost v radost, vyžaduje změnu celkové energetické úrovně našeho myšlení a vnímání.

Podvědomě se od dětství poutáme k tomu negativnímu velice snadněji, než k tomu pozitivnímu. Ovšem obojí je tvořivé, obojí vyžaduje spoustu energie, do špatné nálady dáváme energii velice snadno, do úsměvů a veselé nálady obtížně. Pokud se vás to netýká, tak jste šťastný člověk, a nemusíte se zdržovat sebe-pozorováním. Pokud se vás to týká, pokuste se několik dní pozorovat, zjistíte, jak snadno ve vás ten který podnět vyvolá smutek, strach nebo vztek. Dokonce si podobné pocity snadno vytvoříme třeba jen pouhou vzpomínkou na něco nepříjemného. Zkuste vypozorovat, jak často a jaké podněty ve vás vyvolávají skutečnou radost, intenzivní uspokojení, pocity neochvějné pohody. Zkoušejte si upřímné pocity radosti a pohody, doplněné skutečnými emocemi, vyvolávat úmyslně, spontánně, bez ohledu na to, jaké jsou vnější okolnosti, nezávisle na tom, jaké máte zrovna starosti. Tím se uvolníte a postupně vyladíte své vyzařování, které je nesmírně důležité. Pokud máte z něčeho radost, řekněte to nahlas, akustická energie mnohokrát zesiluje magnetické vibrace přitažlivosti. Pokud jste za něco vděční, pociťujete-li upřímný vděk – děkujte nahlas, třeba jen sami sobě, nebo tvořivé vesmírné moudrosti, případně vesmírné hojnosti.

Zobrazit všechny eKnihy Psychologie chaosu

Buďte hravě spontánní, ale stůjte přitom nohama na zemi – každým okamžikem se podílíte na své budoucnosti. Buďte šťastní, potom budou šťastné i vaše buňky, a skrze ně, skrze vyzařování jejich SVĚTLA poroste vnitřní a tím pádem i vnější síla ke splnění vašich snů. Toto světlo vytváří vaší auru, skrze auru budete rezonovat přitažlivou silou úspěchu. Ono to zní jako klišé, tisíckrát opakované, ale toto jsou skutečné podmínky kvantového úspěchu. Energetická pole vědomí jen reagují na vaše emanace, ve vašem vyzařování je mocná, přitažlivá síla, která pracuje bez zřetele na lineární čas. Těžiště moci k úspěchu se nachází ve vašem srdci. Pokud si to skutečně uvědomíte, nechť se to pro vás stane POŽEHNÁNÍM.

Audio článek k poslechu: Magická síla větru, energie změny a transformace, pro Psychologii chaosu namluvila Elli Staníková

Jak funguje síla přitažlivosti?

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?