Jak přenést nebe na zemi? Skrze srdce člověka

JAK NAHOŘE, TAK DOLE – ♥ – JAK UVNITŘ, TAK VNĚ

Jak přenést nebe na zemi? Skrze srdce člověka

 • Jak na nebi (v mysli), tak ne zemi (v těle) – srdce (člověk) je uprostřed. Srdce člověka je mostem, jenž spojuje nebe (mysl) a zemi (tělo).
 • Nebe spočine na zemi v harmonii (mysl v těle), pokud srdce (člověk) nedělá mezi nebem a zemí rozdíly. Srdce člověka vykazuje harmonii, pokud se nebe (mysl) a země (tělo) milují.
 • Harmonické uspořádání nebe (mysl) a země (tělo) se setkává v srdci. To, co je v mysli zbytečné, odvádí vědomí od země.
 • Myšlenky propojují neoddělitelnou strukturu nebe (mysl) a prostor země (tělo). Mysl má na starosti spojení s vesmírem pomocí energií v prostoru – vnitřních a vnějších světů. A proto je nebe zároveň očima (vědomého) člověka.
 • Dokud myslíme, žijeme. Myšlenka je vitální, životní síla.
 • Vše, co vidíme v prostoru je nebe (mysl) a země (tělo) v akci.
 • Proto vyváženost nebe (mysl) a země (tělo) určuje duševní zdraví člověka. Duševní zdraví podporuje zdraví fyzické. Nebe a země v harmonii = zdraví, hojnost a prosperita.
 • Země (tělo) je ztělesněním mysli a řeči. Je ztělesněním přírodních elementů. Země je pevnost, energie formy, zakořeněnost, zakotvení v prostoru. Ale také pohodlnost a relativní pravda.
 • Nebe (mysl) představuje rozlehlost, povznesenost, vznešené ideály, impozantnost, sílu slov a moc skrytou v struktuře řeči. Avšak nebe (mysl) je také říší bohů, je říší archetypů, je centrálou všeprostupující energie, která přesahuje veškeré tvary a formy ukotvené v PROSTORU.
 • Spojení nebe se zemí je úkolem člověka, což není úplně přesné, protože člověk je oním SPOJENÍM nebe (mysl) a země (tělo) ať chce nebo ne. Člověk je tím, kdo má na starosti, zda vše promítnuté v prostoru mezi nebem a zemí drží pohromadě – v jaké kvalitě a jak dlouho.
 • Sladění zvyklostí nebe (mysl) a země (tělo) s neviditelným světem přírody, s přirozeným řádem věcí, a s protikladnými energiemi, které se neustále pohybují (mění), je universálním návodem pro harmonický život.
 • Budiž světlo znamená budiž moudrost, znamená pochopení světa emanací.
 • Emanace jsou projevem lidskosti ve všech jejích podobách. V lidskosti (člověk, srdce) se v PROSTORU, v každém okamžiku, protíná nebe se zemí.
 • Synchronizujme mysl a tělo, propojme svá srdce v každodenním životě s nebem a zemí, každé, byť jen malé láskyplné gesto, které vykonáme nám ukáže cestu, jak svá srdce otevřít světu a vesmíru a vnést jak do vnitřního, tak do vnějšího prostoru harmonii.

Jak přenést nebe na zemi? Skrze srdce člověka

Dnes je 1. ledna 2020 a paprsky vycházejícího Slunce vchází do našich příbytků, s dobrými pocity vnímám jejich sílu, odevzdaně nastavuji novému světlu svou tvář a své dlaně, a v duchu děkuji za všechny vesmírné dary, hmotné i nehmotné, které do mého života přichází. A raduji se z toho, že i nadále zůstávám snílkem a věčným optimistou.

Slunce každé ráno zažehnává tmu a žehná novému dni. Tam, odkud Slunce vychází, proudí energie jasnosti, intelektu, vizí a vhledů, podpůrné energie mentálního zdraví, energie pro nové začátky, ENERGIE PROBUZENÍ. Avšak Měsíc také vychází na východě, zrcadlí pomíjivost světla a žehná znovuzrození. Energie Slunce zviditelňuje toto vše v naší denní bdělosti. Energie Měsíce vycházejícího na noční obloze zviditelňuje vše, co během dne vnímalo naše PROSTOROVÉ VĚDOMÍ, dává energii myšlenkám, které nám probleskují myslí těsně před usnutím. Myšlenkám, které vchází do našich nočních snů. Jaké budou naše sny, pokud budeme usínat hluboce zarmouceni neutěšeným stavem světa? Našim snům bude scházet tvořivá energie, nechtěně se můžeme stát součástí doznívajícího tmářství a šíření negativity. Například v podobě temných předpovědí, které mohou souviset s dogmatickou propagandou ve jménu té či oné víry, nebo s propagandou, která souvisí s vytvářením (informačního) chaosu, se snahou udržet stávající zavedené pořádky.

My ale máme možnost volby, v tomto roce bude velmi záležet na všech našich rozhodnutích. Jaké budou naše sny, pokud zvolíme odpoutání se od temných energií? Jaké budou naše sny, pokud budeme před usnutím rozjímat nad rozmanitostí bytí, individuálního, společenského i kosmického života? Pokud vytvoříme z okamžiku usínání „ritualizovaný obřad“ a necháme se unášet povzbudivými sny, které se budou podílet na utváření krajiny našich současných domovů, tak tyto sny přesáhnou hranice jednoho života a my se staneme VESMÍRNÝMI KRAJINÁŘI. Staneme se spolutvůrci, spojíme se s plodivou silou země, s její přirozenou hojností, na energetické úrovni se spojíme s živou přírodou a s jejím požehnáním se lehce odpoutáme od všeho, co souvisí s lidskou marnivostí, arogancí a pýchou. Tak se odpoutáme od všeho, co lze shrnout do dvou slov, odpoutáme se od dysfunkční kosmologie. A mnohem snadněji budeme vnímat sílu nově přicházejících tvořivých energií, protože díky našemu novému vnímání již končí „inkubační doba“ veškeré rozmanitosti tvořivých energií a my máme jedinečnou šanci podílet se na expanzi radosti, svěžesti a nové DŮSTOJNOSTI LIDSKÉHO ŽIVOTA.

Začíná nám nový rok, bohatý na události pro mysl, srdce a duši. Co popřát krásné vědomé bytosti, každému člověku, než to, co obyčejně bývá v tento den přáno?

♥    ♥    ♥

Přeji nám všem pohodový vstup do nového roku přes bránu Vědomí, která se pro nás otevírá v podobě neobyčejně silné energie, mocného portálu vesmírného Vědomí.

Přeji skvělou jízdu tímto Portálem, bude to sice rychlá jízda, věřím ale, že to ustojíme, a že nás (všechny duše) tyto energie propojí nejdříve na neviditelné úrovni a později i na úrovni každodenní, fyzické reality.

Bude to tanec Božských Hvězd, tanec Země a všech hvězdiček v lidských tělech. Ať všechny myšlenky a víra v tento zázrak patří Lásce.

Jak přenést nebe na zemi? Skrze srdce člověka

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?