Láska a paralelní vztahy – začarované bludiště

Jak rychle se dokážete zamilovat? Na první pohled? Zamilujete se na základě pocitů, na základě „chemické“ euforie? Nebo až po zralé úvaze? Dokážete odlišit zamilovanost od sexuální touhy? Jak dalece jste ochotni podrobovat své city neustálé kontrole? Co s vámi dělají tajemné molekuly lásky pokud vás překvapí nečekaně a neplánovaně? Vnímáte silnější tlukot srdce, nervozitu, neklidný žaludek, motýlky v břiše, potící se dlaně a podobně? Dokážete žít bez občasných jiskřivých flirtů? A jak často čelíte pokušení, pokud se vám splaší hormony jaksi nepatřičně, protože žijete v trvalém vztahu a lásku už jste „přislíbili“ někomu jinému?

Toť otázka, obzvlášť v uvolněné době, kdy věrnost zdá se být trendovým přežitkem, patřícím do „retro vztahů“. Dokonce už ani neplatí, že nevěra je doménou pouze mužů.

Ale řekněme si na rovinu: ztratit hlavu je tak snadné! Avšak dokonalá láska a romance jako z filmového plátna je vzácná. Řešením se tradičně stává nevěra, považovaná za menší zlo než upřímnost a řádné ukončení stávajícího vztahu. Jenomže udržovat paralelní vztah s jiným mužem, s jinou ženou, a vést tak dlouhodobě či opakovaně dvojí život, vyžaduje dobrou psychickou kondici a zvládání občasného souboje na úrovni emočního těla – souboje mezi srdcem a rozumem.

Nevěra často končí rozchodem, protože není možné bez následků, více či méně bolestných, zůstat dlouhodobě ukotveni ve dvou rovinách (partnerského) bytí

Zdržovat se nenápadně mimo domov vyžaduje bujnou fantazii a schopnost lhát a zapírat. Člověk se tak snadno dostane do začarovaného kruhu lží a vytáček, a velice snadno se mu stane, že přestane mít časem ze života radost. Obzvlášť pokud maskovací manévry začnou být čím dál náročnější. Nevěrný partner, pokud nemá dostatečnou odolnost vůči stresu, se může dostat do stavu, který nemá daleko k pocitům ztráty identity, pociťuje rozpolcenost a vinu za své touhy a sebeuspokojení na úkor partnera a manželství, často i na úkor dětí. Časem dokonce může ztratit schopnost rozeznávat realitu, pokud musí zvládat strategii dvojího života po delší čas. Protějšek snadno vycítí odcizení v intimní sexuální oblasti, přestože vztah může ještě nějaký čas v setrvačnosti působit hezky a uspořádaně. Stejně tak děti často vycítí, že s mámou a tátou není něco v pořádku.

Často si nevěrné osoby myslí, že o existenci jejich paralelních vztahů nikdo neví. Ale stejně tak často se mýlí. Partneři o vedlejších vztazích často vědí a přesto nedávají na sobě nic znát a v tichosti se trápí. Trápit se, protože vztahy jsou v lidském životě tím nejdůležitějším, je lidskou přirozeností. Otázkou je, jak dalece jsme schopni odpustit, situaci přijmout a zpracovat na duševní úrovni. Většinou nakonec takový vztah končí rozchodem. A znovuzískání duševní rovnováhy a psychické pohody po rozpadlém vztahu může být pro citlivější osoby během na dlouhou trať. Zraněný člověk může čelit psychickému či somatickému onemocnění na tělesné úrovni, především pokud si nedokáže zdůvodnit, že vztahy jsou nám také zrcadlem, a že je přirozené také to, že vztah končí v okamžiku, kdy jeden druhému partneři předají to, co si ve vztahu předat měli (z vyššího spirituálního hlediska).

Někteří lidé nás přitahují svým šarmem, svým vzhledem a stylem života, erotickým nábojem, svou výjimečností, schopnostmi a jedinečností. Ne vždy ale poznáme, že se jedná jen o povrchní důvody přitažlivosti, někdy se potkáváme s lidmi, se kterými máme nedokončené vztahy z minulých životů. A v těchto ohledech nám pomoc nepřinese žádná příručka ani dobře míněná rada, pomůže nám jen osobní procitnutí a uvědomění na hluboké duševní úrovni. Ať už se stane cokoliv, vždy musíme v souladu s procitnutím začít sami u sebe, očistit se od viny i obviňování, od zbytečného trápení, začít zhluboka dýchat a začít kolem sebe vnímat nové věci a nové příležitosti.

Jsou hádky v partnerství překážkou v lásce?

Není správné, pokud pouze jeden z partnerů pravidelně ustupuje a druhý si stále klade podmínky, trvá na své pravdě, případně nutí ke kompromisům a ústupky přiklání pouze na svou stranu. Neplatí vždy, že moudřejší ustoupí, obzvlášť pokud partnerství není založené na vzájemné toleranci, vzájemném pochopení, důvěře a inspiraci. Ať už je to ale tak či onak, beztak se hádkám ve vztahu jen málokdo vyhne. Pokud nejde vyloženě o bouřlivou „italskou domácnost“ jsou hádky prospěšné a posouvají vzájemný vztah na společné cestě životem. Především v případě, že partneři střídavě ustoupí, (střídavě mají hlavní slovo jeden a příště ten druhý), ochotně prodiskutují kompromisy a nedrží tři dny bobříka mlčení. Také pokud si dokáží na závěr vypjaté situace společně říci: „Spolu to zvládneme“. Spolu to zvládneme, se srdeční účastí, znamená: dokázat přehodnotit situaci z hlediska účelnosti, užitečnosti a praktičnosti tak, aby výsledkem byla spokojenost na obou stranách.

Často nastávají paradoxní situace v případech, kdy si dotyční nejednu nevěru bez výčitek užívají, a když podváděný partner přijde s rozvodem jako s hotovou věcí, bývají „nevěrníci“ zdrceni a tvrdí, že svého partnera milují (často i po pravdě) a rozvádět se nechtějí. Potom nastává čas hádek, přesvědčování, vydírání, divokých výměn názorů často doprovázených pláčem a vyhrožováním. Pokud partneři nezvládnou své emoce, lásku plíživě a nekontrolovaně nahradí nenávist a vzájemná či jednostranná nesnášenlivost.

Zadržovaný hněv je zneklidňující, vede k necitlivosti a chladnosti, není tvořivý, narušuje psychiku, nutí k sebekontrole a k sebeovládání, ale nakonec stejně vede k výbuchům vzteku a k unáhlenosti v jednání

Neprojevený hněv vede k očekávání toho nejhoršího scénáře, k utkvělým představám a nadbytečnému přemýšlení v dimenzích strachu z budoucnosti, k úzkosti, která nic neřeší a problém se jen prohlubuje. Hádka uvolňuje napětí, i kdyby měla vést k poznání, kdo z přítomných myslí jen na sebe, kdo má přehnaně ctižádostivou povahu, kdo je detailista a komu vadí kdejaká maličkost, kdo se nerad podřizuje, kdo si chce zařídit život po svém, protože trpí pocity nesvobody, případně kdo má sklony lhát a zapírat.

Pokud jeden z partnerů skutečně trpí pocitem nesvobody, někdy postačí uvědomit si, že nikdo nám nepatří, a že od nikoho nemůžeme očekávat ani žádat bezvýhradnou oddanost. Nejhorší situace může nastat, pokud jeden z partnerů tomu druhému vyčítá, že není schopen oběti, obětovat se pro druhé. Někdy se ale podobnými výčitkami jen snaží partnera zahnat do kouta, odbýt jeho (oprávněné) požadavky a zastavit jeho odvahu konečně se projevit bez přetvářky. S názorem, že se máme pro druhé pouze obětovat, je třeba zacházet velmi zdrženlivě.

Pokud jeden z partnerů vyniká obětavostí, je přizpůsobivý, skromný, citově založený, nerad se svěřuje s vnitřními pocity, a pokud nemá odvahu učinit zásadní rozhodnutí, potom je pro něj obtížné prodiskutovat důležitou záležitost s někým, kdo má více temperamentu, kdo má řečnické schopnosti, umí taktizovat, anebo toho hodně namluví (bez přemýšlení) v rozhořčení. Nebo s někým, pro koho absence lásky není překážkou v pokračování nefunkčního vztahu. Přitom odrazovým můstkem pro zachování a upevnění vztahu je právě vzájemná komunikace.

Zdravě se rozzlobit je lepší varianta než zůstat odevzdaně pasivní, než předkládat své přesvědčení nedostatečně, mluvit v hádankách a nedokončených větách či nekomunikovat vůbec a uzavřít se do sebe. Tak se buď na dlouho zatvrdíme anebo lehce podlehneme manipulaci. Občas se také stává, že někdo, kdo ve své podstatě není agresivní, dokáže velmi lehce vzplanout hněvem, urazit se, snadno se rozzlobí, ale vzápětí se dokáže stejně lehce usmířit. Může to být tím, že si také stejně lehce dokáže sáhnout do vlastního svědomí, uznat chybu a omluvit se. To souvisí s tím, že stát si na svém názoru je umění, jde o ohleduplnou schopnost prosadit své mínění. Jde o schopnost rozpoznat manipulativní komunikaci, jednání a chování, a to jak své, tak svého partnera.

Proč v emočně vypjatých situacích brečíme?

Častěji pláčou ženy než muži, jsou emotivnější, častěji u nich dochází k zpytování vlastního nitra, to souvisí také s hormony produkovanými hypofýzou. Ženy mají vyšší hladinu prolaktinu než muži, snadno se rozbrečí a brečí déle, (od minut až po hodiny), než muži. Ronění slz slouží nejen k uvolnění, ale také k odplavení škodlivých látek z těla. Slzy obsahují protibakteriální látku (lyozym), ta udržuje oční sliznici v bezpečí proti různým bakteriím. Slzy uvolňují z organismu různé toxické látky vytvořené vlivem stresu a emočního vypětí. S tím také souvisí, proč se právě ženám stává, že se po milostném aktu občas nezadržitelně rozbrečí. Lidské tělo produkuje hormony štěstí zvané endorfiny, a to při různých aktivitách včetně milostných okamžiků s partnerem, během příjemných fyzických doteků při intimním kontaktu. A právě pláč přichází a dobrá nálada se ztrácí společně s neuspokojivým milostným životem.

Související: Nezakazujte dětem (ani sobě) plakat

Zobrazit všechny eKnihy Psychologie chaosu

VĚRNOST PODLE SLUNEČNÍCH ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU

Věrnost BERANA

 • Impulsivní povaha Berana může mít lehkovážnější přístup k věrnosti, hlavně v mladším věku, kdy lpí na své svobodomyslnosti a jeho já prahne po dobrodružství. Přestože obtížně snáší smutek a rozchody, dokáže se brzy opět zamilovat, případně alespoň flirtovat a rozehrát okouzlující svádění. Partner by měl být pro Berana výzvou, jinak jeho city rychle ochladnou. Pokud Beran vstoupí do pevného vztahu, sám sebe dokáže potrápit žárlivostí. Pokud už dojde k rozchodu, Beran vám může s nepředstíranou upřímností nabídnout přátelství.

Věrnost BÝKA

 • Rozchody jsou pro toto znamení noční můrou, strach ze změny a pocit nejistoty je dokáže velice potrápit a na dlouho rozhodit. Býci bývají věrní a věrnost také vyžadují. Jejich předností je zodpovědnost, se kterou vstupují také do vztahů. Vášnivě dokáží projevit také žárlivost, pouze ne často, ale zato razantně. Pokud ve vztahu vše klape tak, jak má, včetně dostatku erotických podnětů a pravidelnosti v sexu, nemusíte se obávat o jejich věrnost. Býci někdy bývají sexuálně velmi nároční, potom je možná nevěra i v případě, že svého partnera milují. Své časté touhy uspokojí také díky schopnosti mít barvité, vědomé erotické sny.

Věrnost BLÍŽENCŮ

 • Jsou-li vzdušní Blíženci ve vztahu šťastní, jsou obyčejně také věrní, nevěra v podobě sexu na jednu noc je neláká. V lásce s lehkostí otevřou své srdce, ale totéž vyžadují od svého partnera. Někdy dlouho hledají toho pravého, touží po duševním i fyzickém souznění. Díky tomu prožívají v mládí nejeden krátkodobější románek, nebo povrchní vztah bez opravdové vášně. Přesto s oblibou nezávazně a se šarmem flirtují. Blíženci obyčejně neoplývají přílišnou sexuální náruživostí, ale i zde platí, že ani v sexu nemají rádi nudu a stereotyp.

Věrnost RAKA

 • Tato záležitost je pro vodní znamení Raka velice citlivá. Rak bývá obyčejně věrný a věrnost vyžaduje, láska a sex jsou pro něj záležitosti neoddělitelné, sex bez lásky mu v celku nic neříká. Ale vzhledem k tomu, že potřebuje spoustu lásky, něhy a porozumění, může se dopustit nevěry, i když vás bude milovat. Ale nevěra pro něj nikdy nebude důvodem k tomu, aby vás a rodinu opustil. Naopak, často sám před sebou podlehne výčitkám a špatnému svědomí. Přesto není neobvyklé, že Rak dokáže upřímně milovat i dva partnery současně, aniž by byl nevěrný – dokáže s velkou fantazií prožívat i platonické vztahy. Svádění a flirtování není u Raka časté, spíše bude očekávat, že jej partner osloví jako první.

Věrnost LVA

 • V lásce i sexu bude Lev divoký, něžný i věrný, hrubý i nevěrný. Pokud Lev skutečně miluje, bývá věrný a oddaný, především pokud o něj bude pečováno jako o královskou výsost. V opačném případě je schopen mít i několik vztahů současně. Flirtování považuje za naprosto normální, nedílnou součást života. Lev je stále obklopen lidmi, je velice přátelský, vtipný, komunikativní a neplánované sexuální výzvy a žhavé románky jsou pro toto znamení tvrdým oříškem, neodolatelným pokušením. Na druhou stranu ale dokáže velice bouřlivě projevit vlastní žárlivost.

Věrnost PANNY

 • Toto znamení, vzhledem ke svému smyslu pro zodpovědnost a spolehlivost a smysl pro rodinu, vyznává věrnost jako zásadní součást rodinného života. Nevěra je samozřejmě možná, Panna je také jenom člověk, ale vzhledem k tomu, že nerada riskuje a nemá ráda změny, nevěra bude spíše ojedinělou výjimkou. Toto znamení nevstupuje do žádného vztahu bez rozvahy, dává si na čas, protože hledá především dokonalost (v podobě svého partnera), a dokonalou trvalou lásku.

Věrnost VAH

 • Erotiku a sex váhy milují, ale bez hrubostí a experimentů. Sex je pro ně určitým způsobem komunikace, potřebují cítit lásku v srdci a být milované, potom ze sebe vydají maximum. Sex si chtějí užívat, rychlovky bez předehry je neuspokojí. Pokud se jim těchto aspektů nedostává, jejich potřeba sexu je potlačená. Díky tomu nemají sklony k nevěře, ani přílišnou potřebu flirtovat. Nevěra je možná pokud se Váhy zamilují, pokud zjistí, že jinde jsou hýčkány a milovány. Potom dokáží rychle a bez skrupulí pálit za sebou mosty. Váhy si v manželství obvykle udržují věrnost, rodina a harmonický domov bývá na prvním místě.

Věrnost ŠTÍRA

 • Toto znamení se řídí podle hesla všechno anebo nic, tak přistupují ke vztahu, k věrnosti, k životu. Věrnost považují za svátost, žárlit dokážou jako žádné jiné znamení, nesnesou zničující představy svého partnera v cizím náručí. Hledají spřízněnou duši pro život, nikoliv pro marnivé chvíle a krátkodobé vztahy. Rázně ukončují vztahy poskvrněné nevěrou, ač je to přivádí do náročných stavů zoufalství, neodpouštějí. V takovém případě je dokáže ničit a spalovat dokonce i nenávist. Nevěrnosti se Štír dopouští spíše jako aktu pomsty, pokud jsou zraněné jeho city.

Věrnost STŘELCE

 • Pouze oddanost až za hrob, spojená s vášní, oddaným srdcem a vztahem, který splňuje všechny Střelcovi představy, zabrání tomuto znamení v pokušení o nevěru. Pokušení prožívají možná neustále a při každé příležitosti. Jde jen o míru, toho kterého člověka, nakolik dokáže svá pokušení ovládnout. Závislost na sexu bývá u Střelců obvykle docela častá, hlavně v mladším věku. Dokonce až tak, že sex je pro ně něco jako zábavný koníček nebo aktivní relaxace, nepodmíněná zamilovaností, a s touto svou vášní si hlavu moc nelámou. Pokud jsou nevěrní, vždy se jakoby nic vrátí domů. Na žárlivé scény nemá Střelec trpělivost, a protože nerad lže, bude patrně zapírat v podobě nesnesitelného mlčení.

Věrnost KOZOROHA

 • Pokud toužíte po skutečně věrném partnerovi a rodinné pohodě, poohlédněte se právě po znamení Kozoroha. Potřebuje k lásce, ale i k sexu, věrnost a jistotu, stálé city a emoce. Neuznává povrchní, krátkodobé vztahy. Pokud vstoupí do vztahu nebo do manželství, přistupuje k lásce stejně zodpovědně a poněkud konzervativně jako k životu. Na své okolí působí chladně a odtažitě, nebývá tedy často oslovován opačným pohlavím. Věrnost je pro Kozoroha alfou a omegou vztahu, takže se u něj může projevovat i zvýšená ostražitost a někdy i přehnaná žárlivost.

Věrnost VODNÁŘE

 • Žárlivost nebere Vodnář moc vážně, spíše jí opovrhuje. Partnerovi dokáže bez zbytečné podezíravosti důvěřovat. Jak rychle se Vodnář zamiluje, tak rychle dokáže vztah ukončit, pokud je mu zabraňováno v rozletu a volnosti. Deník tohoto znamení by jistě mohl skrývat pár zajímavých milostných románků, alespoň do chvíle, než konečně potká spřízněnou duši. Nedivte se, pokud bude stále někde v „luftu“, Vodnář nerad jen tak vysedává doma, je rád mezi lidmi. Vodnář se potřebuje v mládí tak říkajíc „vyřádit.“ Pokud skutečně miluje a vstoupí do dlouhodobého vztahu, ve kterém je mu ponechán osobní volný prostor, bývá také věrný, možná více, než ostatní znamení.

Věrnost RYB

 • Pokud Ryba miluje, její láska je čistá, vroucná a nesobecká. Jsou schopny lásky, která si neklade nesplnitelné nároky a podmínky. Ryba je šťastná, pokud je dobývána, ráda přijímá i netradiční poklony a sama oplácí stejnou měrou. Nevěra může přijít, pokud se bude Ryba cítit osamělá, zanedbaná a odstrčená. Pokud nedostane to, co k životu potřebuje: časté, upřímné vyznání lásky, oporu a klidný útulný domov. Potom může být jednorázová nevěra využívána jako „duševní terapie“. Ryba je velmi kamarádská a milovat dokáže celým srdcem. Proto není neobvyklé, pokud Ryba udržuje i dva vztahy současně, a ještě k tomu oba partnery miluje stejnou měrou, v tomto případě ale nepovažuje svůj paralelní vztah za nevěru.

Nic není pouze černé ani bílé, to musíme vzít v potaz také při obecné charakteristice slunečních znamení zvěrokruhu, kdy se nebere v úvahu osobní astrologická mandala s přesným udáním hodiny a minuty narození, a místa narození. Proto se někteří z vás nemusí s tímto zjednodušeným popisem tak docela ztotožňovat.

MYŠLENKA TVOŘÍ REALITU

Související: DUCHOVNÍ PODSTATA NAROZENIN A ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH

Každý rok, v den a hodinu našich narozenin je Slunce ve stejném postavení, vzhledem k astrologickému rozboru, jako v okamžik našeho příchodu na tento pozemský svět. Právě v tento den nezapomene uctít Slunce a Matku Zemi malou pozorností, můžeme například zapálit svíčku nebo vonnou tyčinku…

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?