Slunovratový ohňový rituál v přírodě

Přivstaňte si a brzy ráno, ještě než Slunce vyjde, projděte se ranní rosou bosýma nohama a myslete při tom na zdraví. Až tajuplnou rosu sežehnou první sluneční paprsky, vzpomeňte si, že ji vypili nebeští koně. Vydejte se na procházku a všemi smysly vnímejte probouzející se ráno. Slunce získává na síle a hladí koruny stromů, je čas ponořit se do meditace a čerpat životadárnou energii. Lehněte si na záda, ruce rozpažte s dlaněmi otočenými vzhůru ke Slunci. Nohy rozkročte na šířku ramen. Vědomě utište všechny myšlenky. V tichém rozjímání spojí se vaše energie (mikrokosmu) s energií vesmíru (makrokosmu).

Během meditace zhluboka a zároveň pomalu dýchejte

Přemýšlejte o času a věčnosti, nechte světlo pročistit vaší nervovou soustavu. Připomíná vám tato poloha těla pentagram, hvězdu opsanou v kruhu, která je zobrazena s rozkročenou lidskou postavou? Hvězda mikrokosmu symbolizuje zkříženou kosmickou osu v jednotě spojenou s člověkem. Je znakem světla a zajišťuje ochranu před působením temných sil, vyvolává pocit bezpečí.

Provádíte-li sluneční rituál ve dvojici lehněte si vedle sebe, dotýkejte se špičkami prstů a meditujte o lásce. Ve větší skupině, například s dětmi, můžete takto společně vytvořit magický kruh, tím k sobě přitáhnete ještě více posilující a očistné energie. Jste-li přeci jen sami, vytvořte kruh z kamenů a posilující rituál proveďte uprostřed kruhu. Třikrát jej obejděte po směru hodinových ručiček, začněte na východní straně. Jakmile kruh vytvoříte, už z něj neodcházejte až do ukončení rituálu. Požádejte sluneční světlo, ať vám předá energii. Takto se můžete nabíjet kdykoliv, dokonce i v zimních měsících.

Vnímejte, jak sluneční fotony prostupují celým tělem

Zavřete oči a uvědomte si, že k vám v každém okamžiku přicházejí částice, „vědomého světla“, které laská vaše tělo i duši. Neboť právě Slunce je zdrojem všech hmotných i nehmotných prvků, které tvoří vše na planetě Zemi. Každá vaše buňka je sluneční energií posilována, čímž v těle vzniká potřebná životní harmonie. Stačí si to jen uvědomit a plně procítit uzdravující přírodní energii, kterou dokážeme využít pouze pokud jsme si vědomi našeho vnitřního i vnějšího souladu s přírodou. Částice světla, (záření z kosmu), jsou zdrojem kódovaných informací, které mají vliv na zdokonalování lidské DNA.

Slavnost prvního letního dne se pomalu schyluje k večeru, přichází vlahá červnová noc plná magických kouzel. Není kam spěchat, ještě než se setmí pozorně se kolem sebe rozhlédněte a popovídejte si s květinami. Například pampeliška symbolizuje poselství poslané po větru, odkvetlé květy jsou lehké jako vánek, jsou prchavé a pomíjivé jako sám život. Jako děti jsme s oblibou foukali do odkvetlého, ochmýřeného osemení. Nic nám nebrání vrátit se na okamžik do dětství, přát si odvážná přání a posílat je po větru k nebesům.

Pampeliška, smetanka lékařská je neprávem opomíjená, je všude dostupnou bylinkou vhodnou pro jarní očistné kůry, už ve starém Řecku ji užívali jako pročisťující prostředek. Pampeliškové listy jsou bohaté na vitamíny a železo, z květů připravujeme lahodný sirup a med. Pampeliškový čaj probouzí spirituální, duševní schopnosti.

Letní meditace s květinami

Zaposlouchejte se do tiché kouzelné hudby modrých zvonků. Zvonek je svou něžnou barvou, tvarem květů a srdčitým tvarem listů na první pohled posvátnou rostlinou. Pozorovali jste někdy ve vánku se pohupující květy zvonků? Rozhodně to udělejte. Meditujte a živě si představte veselou melodii zvonkohry, ponechte jednotlivé tóny projít každým kouskem těla. Vnímejte všechny barvy počínajícího léta, žlutá, modrá, červená…

  Kouzelné vlčí máky

Nepřehlédnutelné jsou květy vlčího máku. Začátkem léta je vidět na loukách a polích, kde se ve větru vlní jako čarovný květ vydávající tajemnou a zvláštní ohnivou energii. Červené makové květy připomínají červeně zbarvené zapadající Slunce. Jsou jednoduché a přitom velmi krásné. Jsou sebevědomé a pyšné, ale také pomíjivé, nemají dlouhého trvání. Můžeme je přirovnat ke rčení: ,,Pýcha předchází pád.“ Okvětní lístky používáme, potřebujeme-li zkrotit vlastní ego, usměrnit nezdravé sebevědomí, zničit nadutost a pýchu. Makovičky použijeme jako talisman hojnosti.

Ohňový slunovratový rituál, meditace se svíčkou

Za soumraku poseďte u ohně a tiše rozjímejte. Nemáte-li tu možnost, poseďte alespoň u zapálené svíčky, vyberte ji v barvě žluté. Máte-li náladu hrát si a rozvíjet fantazii, utvořte na bezpečném místě magický kruh z osmi svíček, střídavě v barvě žluté a fialové. Fialová je barvou mystiky a všeho magického. Doprostřed kruhu vložte devátou – ústřední svíci bílé barvy. Přiložte oblíbené talismany nebo amulety a požádejte světlo svící, ať je nabije energií. Do plamínků svíček vdechněte slova požehnání – přání zdraví, prosperity, lásky a štěstí.

Osobní přání napište na bílý papír, potom jej aktivujte nad plamenem svíce a vizualizujte si splnění vašeho cíle. Po krátké meditaci jej spalte nad předem připravenou nehořlavou nádobkou. Až půjdete na procházku popel rozsypete nad řekou či potokem. Svíce nechte dohořet, nesfoukávejte je, ať vám štěstí neuletí. Nanejvýš je můžete uhasit rychlým zatleskáním dlaněmi nad plamenem, případně použijte kovové zhasínátko. Jde o to, že pokud plamen (živel ohně) sfouknete dechem (živlem vzduchu), potom se tyto dvě vesmírné energie vzájemně negují. Na to pamatujte při každé práci se svíčkami.

Zobrazit všechny eKnihy

Potřebujete-li se zbavit nepříjemných vzpomínek, očistit se od nepovedených událostí, vezměte fotografie, dopisy, písemnosti, dokumenty nebo cokoliv, co vám tyto události připomíná nebo symbolizuje. Rituálně v tomto magickém čase tyto předměty ,,s láskou“ spalte. Poděkujte za vše, co vám přinesly, ať už dobré nebo zlé. Oznamte jejich duchu, že již jejich energii nepotřebujete. Všechny vzpomínky uvolněte ze svého nitra. Potom věnujte v meditaci pozornost představám a snům, které se dotýkají nových událostí v budoucnosti.

Související články: Letní slunovrat a posvátný slunovratový oheňLetní slunovrat – pohanský svátek

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?