Karta Blázen a (ne)milosrdný čas

V každém z nás je kousek Blázna. Karta Blázna vypadla mi z rukou, když jsem nad balíčkem karet přemýšlela, co se to s tím dnešním světem děje. Blázen jako by měl v úmyslu po hlavě skočit z útesu, bezhlavě a lehkomyslně do propasti. Myslí si, že jemu se nemůže nic stát. Občas zapomíná, že chce-li skočit, musí vědět kam! Za Blázna je označen pro nevědomost o daných zákonitostech důsledků veškerého jednání, jakoby zapomněl na zákon příčiny a následku. Zdánlivě bez cíle protlouká se životem, na okolnosti reaguje spontánně. Na svět nahlíží s důvěřivou naivitou dítěte, nepoznamenán cynismem, s přirozenou bezstarostností žije přítomným okamžikem. To vše by bylo v pořádku, pokud by nepostrádal pud sebezáchovy. Blázen symbolizuje, mimo jiné, duši před znovu-vtělením, skok z útesu představuje vstup do fyzického světa. V symbolickém ranečku uchovává předešlé zkušenosti z minulých vtělení. Karta Blázna rezonuje s planetou Uran: některé naše činy postupem času vytvářejí kritické množství vyslaných energií, a v okamžiku, kdy vyslané energie/informace dosáhnou bodu zlomu, začínáme sklízet to, co jsme během života zaseli.

Tarotová karta Blázen je symbolem pomyslného chaosu

Blázen nevědomost jen předstírá. Symbolizuje pomyslný stav chaosu, před uspořádáním se ve smysluplný řád, v hloubi duše však touží po poznání všeho nového. Ve skutečnosti, hluboko v sobě, ve svém podvědomí má skryto mnoho moudrosti. Varuje nás před neuváženými kroky, před bezohledností, posedlostí a dalšími aspekty nevhodného jednání. Nemá ani strach postavit se pln optimismu znovu na začátek a hledat nová dobrodružství. Dokonce nám jasně naznačuje, že žijeme ve světě, kde skutečná moudrost je považována za bláznovství.

Neobávejte se objevit Blázna v hloubce svého nitra. Možná se vám před očima osvětlí potřebné změny v životě a naleznete prostor pro seberealizaci. Jako on hledejte nové zkušenosti, inspiraci a optimismus ve své duši, udejte životu nový směr. Možná uznáte, že hodnoty, které zarputile vyznáváte, nepředstavují to pravé, po čem ve skrytu duše toužíte. Otočte se odhodlaně tváří ke Slunci, tak naleznete odvahu pro nové začátky, pro seberealizaci.

Tarotová karta Blázna nastavuje duchovní zrcadlo

Nejsme občas, a někdo stále, příliš zahleděni jen sami do sebe? Opravdu víme kdo jsme, čím jsme a co ve skutečnosti opravdu chceme? Vzpomeňte, že dvorní šaškové či blázni jsou leckdy moudřejší než králové. Dokáží vnímat věci a dění kolem sebe takové, jaké skutečně jsou. Tato karta nás upozorňuje, že je nejvyšší čas navrátit se do stavu prosté dětské duše, do věčné přítomnosti. Nastavuje nám zrcadlo osobní zodpovědnosti. Nabádá nás k spontánnosti a odvaze ke střízlivému ,,skoku do propasti“. K odvaze změnit běh událostí i za cenu rizika pomyslného skoku do neznáma. Často nás upozorní až ve chvíli, kdy už v podstatě není co ztratit, svými rozhodnutími můžeme v dlouhodobější perspektivě jen získat. Záleží jen na nás, čemu nakonec uvěříme. Blázen dobře ví, že pravdu nemůžeme poznat zprostředkovaně, ale pouze osobními zkušenostmi.

Nekompromisní učitel, to je planeta Uran. Neustále nás nabádá vyhýbat se všemu temnému, falešnému, podlému a nebezpečnému. Učí nás čemu se vyhnout a co neopakovat. Prohlubuje spirituální vědomí. Je planetou osudových změn a náhlých událostí, originality, nezávislosti. Ovládá touhy po změnách a po svobodě. Je inspirací pro geniální, moderní nápady. Nabádá k osvobození se od jakýchkoliv omezení, zvyků a řádu. Nejen v osobních životech, ale také ve všem, co utváří kolektivní vědomí lidstva.

Zákon o zpětné vazbě přináší nečekané změny, převraty a revoluce. Pokud dobře míněné rady Uranu nebereme vážně a jsme-li přespříliš svobodomyslní, potom má moc ovlivnit život nás všech nepříjemnými a náhlými změnami, které nás dříve či později neomylně dovedou k poctivému zamyšlení se nad smyslem života. Síla Uranu může rozbít i ty nejjistější hodnoty, přesně ví, kdy a proč zasáhnout. Ač se nám jeho aktivita může jevit jako nesmyslná a přespříliš přísná. Ale jeho razantní zásah, ať už je jakkoliv bolestný, pokud si to uvědomíme, může být správným ukazatelem z bezvýchodné situace, z chaosu a všeobecného zmatku.

Vesmírný internet – 3D realita

Související články: Planetární rezonance a vědomí, Planety a jejich duše

Možná se nemýlím v přesvědčení, že Blázen je výstižným obrazem dnešního lidstva, společnosti jako takové. Slepě se řítíme do propasti, s nemocí zvanou ,,požitkářství“, s bláhovou pošetilostí připoutáni k pozemským statkům. Přikládáme materialistickému vidění světa příliš velkou důležitost.

Není nutné stát se osamělým tulákem, doslovným bláznem s ranečkem hozeným přes rameno. Nutné je změnit hodnoty a zřít svět ve Světle Lásky. Řekněme ano a vrhněme se do hlubin poznání, otevřít se novým možnostem, navrátit se k porozumění a duchovní moudrosti. Možná je pro realizace těch nejvyšších moudrostí nejvyšší čas, vhodnější okamžik již nemusí nikdy přijít.

Ve všem jsoucím lze najít dualitu, čas v podobě vteřin a hodin je výtvorem člověka, je organizační jednotkou platnou pro život na Zemi. Řídíme se ciferníkem na hodinách, a souborem čísel (cifer) a dat platných pro materialistické, lineární vnímání světa, více než přírodními rytmy – obsaženými v posvátných časových spirálách, v nelineárních časových smyčkách. Pomyslný čas řízený přírodou (sebeorganizace přírody v posloupnosti pravidelných přírodních rytmů) je člověkem ohraničen zákony cifer – číslic. A kde ještě je skrytá dualita, kromě času lineárního a nelineárního?

V jediném slově: LUCIFER – člověk (LU) a zákony cifer (binární matrice DNA). LU je sumersky člověk.

Přítomný OKAMŽIK je to jediné, co máme. Vše, co před sebou vidíme, tady a teď, je jen: OKA – MŽIK. Než stačíme zaregistrovat přítomnost, v OKA – MŽIKU se změní na minulost.

Karta Blázen a (ne)milosrdný čas

             Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.