Alternativní energie – životní síla

Alternativní energie - životní sílaProstor je vyplněn tajemným éterem, a tento éter je ovládán myslí. Éterem se rozumí kolektivní nevědomí. Nekonečné řady myšlenek a emocí, lidské pudy, nejrůznější duševní pochody, představy a přání způsobují pohyb prostorové substance zvané nevědomí. Tato substance se neustále formuje do různých informačních útvarů, dlouhodobých či krátkodobých. Informační útvary vznikají na základě toho, co člověk, nebo společnost, právě prožívá. Stále platí, že na co si nelze sáhnout, tomu nevěříme. Tvrdit, že je cokoliv pravda, je ošidné, pravda je skutečně jen osobní zkušenost. Exoterika je opakem esoteriky, zahrnuje všechny exaktní vědy. Shrnuje vědecké poznatky oficiálně uznávaných oborů (chemie, fyziky, astronomie atd), které jsou přístupné každému. Na rozdíl od mystiky, jejíž poznatky jsou jen pro zasvěcené. Esoterika bohužel balancuje stále ještě na hranici nedůvěry. Dříve byla více tajemná, dnes je mnohé odkryto, žel stále zahaleno v pochybách. Symbolem exoteriky je kniha otevřená. Symbolem esoteriky je kniha zavřená. V nedůvěře jsou zahaleny pojmy pro alternativní energie, tajemné síly přírody, jelikož ne vždy je lze vědecky měřit. V podstatě jde o universální sílu, projevující se mnoha způsoby a v rozmanitých formách. Jde o energii, která má kladný i záporný náboj. Harmonie bytí předpokládá, udržet klad i zápor v rovnováze.

ALTERNATIVNÍ vesmírné ENERGIE

1. Energie kosmická

Kosmická energie je přírodní síla, která udržuje řád a chod všech přírodních dějů. Ovlivňuje lidské vědomí, psychiku i fyziologické tělesné pochody. Zdrojem této energie je světlo – tedy je jejím zdrojem Slunce a všechny ostatní hvězdy ve vesmíru. Dále je jejím zdrojem polarizované světlo Měsíce – odražené světlo Slunce. Nejsilnější proud kosmické energie pochází z galaktického středu, ústředního bodu naší mateřské galaxie. Galaktická energie má největší vliv na transformaci vědomí, projevuje se cyklicky. Planeta Země, a tedy vše živé i neživé, střídavě prochází obdobími klidu a obdobími, kdy galaktická energie kulminuje. Projevuje se také v živlech vzduchu, ohni, vodě a zemi. Pokud je člověk dobře uzemněn, potom tělem člověka proudí jak elektrické fluidum ohně, tak magnetické fluidum vody. Obojí jest udržováno v harmonii živlem vzduchu – dechem.

decorative-1359965_1280decorative-1359966_1280decorative-1359967_1280decorative-1359968_1280

2. Energie zemská

Vyvěrá ze země, tvoří ji energetická síť propojená navzájem v pravidelných liniích pod povrchem země, zvaných telurgické proudy. Země je živá bytost, zemská energie proudí drahami pod jejím povrchem – proudí dračími tepnami. Tam, kde se nejvíce koncentruje nebo tam, kde se energie kříží, vytváří energetická silová centra, jinak zvaná dračí oka. Dávné civilizace stavěli na silných (pozitivních) energetických místech svatyně, zde vznikala kultovní posvátná, duchovní centra. Jedná se o přírodní energetické linie, které existují sami o sobě, nevznikly lidským přičiněním. Na těchto silně duchovních místech dnes najdeme například kamenné kruhy nebo gotické katedrály.

flourish-1331896_1280flourish-1331899_1280flourish-1331900_1280decorative-1296300_1280

3. Energie životní

Životní energie se projevuje jako síla určující mentální, psychické, duchovní a tělesné schopnosti. Nazýváme ji bioenergií nebo bioplazmou. Osobní energetické pole se projevuje jako aura. Vyzařuje z každé živé bytosti, je propojena s vesmírným energetickým polem. Zdrojem životní energie je energie vesmírná, která vše oživuje. Všepronikající energetické fluidum čerpáme především v přírodě, ze zemské aury, ze slunečního záření (meditační sluneční lázeň). A samozřejmě v podobě potravy, přírodní strava je proměněná vesmírná energie. Čerpáme ji vědomě například při meditaci, napojením se přímo na kosmickou energii, případně zemskou energii. Životní energii můžeme čerpat a doplňovat, například dotekem nebo zaměřením koncentrované vůle z rostlin, stromů, vody, krystalů… Ale i od sebe navzájem.

Životní sílu lze doplnit v přírodě. V přírodě je dostatek posilující energie pro každého. Nedostatek životní energie vytváří disharmonii organismu. Prána je všude kolem nás, jako vzduch, pouze ji běžně nevnímáme. Přesto je zřejmé, že při sexuálním uvolnění a vzrušení jsme zcela otevřeni průtoku této éterické energie (hadí síla). Přesto je zřejmé, že právě vesmírná energie je darem pro léčitele, kteří skrze své ruce předávají léčivou sílu nemocnému. Průlom do plazmatického pole vesmírné energie dokonce umožňuje léčení na dálku.

mandala 6ornament-1304020_1280mandala 2mandala 1

Prvotní vědomí, prána, hadí síla, božský dech, dokonalá prázdnota, příčina všeho, chaos nebo božská monáda je tajemná energie pocházející z ,,nultého bodu“

Je všude kolem nás a vše spojuje dohromady. Různé názvy nás mohou mást, jejich mnohost vychází z mnohosti jazyků různých národů. Energetické fluidum naplňuje každičký bod vesmírného prostoru, a vytváří tak PAMĚŤ VESMÍRU – VESMÍRNOU MYSL. Vše živé, všechny bytosti včetně člověka, rostliny, stromy ale i planeta Země je touto energií oživována. Prvotní materie obsahuje prainformace, které jsou klíčové pro život. Proniká světem hmoty, proniká realitou, ač pochází ze světa odlišného od trojrozměrného prostoru, který dočasně obýváme. Vesmírné energetické pole – pole neviditelné harmonie má vlastní vědomí a disponuje inteligencí. Nejnověji jest nazýváno:

,,Kvantové pole vesmírného vědomí“

Prvotní materie obsahuje prainformace. Prvotní materie je neviditelnou, přesto skutečnou plazmatickou dimenzí dávající a zachovávající život. Životní energie proudí tělem skrze jednotlivé čakry. Je-li některá čakra zablokovaná, energie neproudí volně, což může způsobit tělesnou nebo psychickou disharmonii. Plazmatická energie oživuje fyzické tělo, tudíž je nedílnou součástí těla astrálního. Astrální tělo je plazmatické, je schopno samostatné existence, jednoduše opustí hmotné tělo ve spánku, při vědomém astrálním putování (exkurze mimo tělo), a samozřejmě v okamžiku smrti. Plazmatické tělo (dvojník těla hmotného) je schránka pro naše pocity, emoce a myšlenky. Máme-li málo životní energie, naše myšlenky jsou těžkopádné, pocity stísněné a emoce negativní. Vstupujeme-li vědomě do pole životní energie, například v přírodě, jsou naše myšlenky optimistické a tvůrčí, jsme senzitivnější, schopni telepatie a jasné intuice, docílíme rozšířeného vnímání.

colorful-1320715_1280colorful-1359960_1280colorful-1359961_1280fractal-1329698_1280

Životní energii přijímáme a smysluplně ji zpětně vracíme do prostoru, případně ji necháváme bez užitku plynout různými směry. Nikomu ale nenarostou křídla přes noc. Pouze víra, skromnost, trpělivost a pokora nám pomůže jednoho dne vzlétnout k neprobádaným dimenzím a nerušeně se zaposlouchat do nebeské hudby. Potom zažijeme alespoň střípek rozpomenutí se na Světlo, jež viděla a okusila duše každého člověka, ještě než se rozhodla vstoupit do těla, do světa věčných ideí, skrze bránu zapomnění. Aby splnila svůj osobní ale i celospolečenský karmický úkol.

Životní energie je nezničitelná

Život v těle je zkušenost bytí v trojrozměrné dimenzi. Co z toho vyplývá pro člověka? Podstata člověka je nesmrtelná. Smrt je dána pouze pro fyzické tělo, které je tvořeno zachvíváním energie, tato energie tělo přežívá. Život ve věčnosti je cesta bez začátku a konce. Před naším zrakem jsou skryté jevy jemnohmotného světa, což ale rozhodně neznamená, že neexistují. Jen jsme ztratili kontakt, představivost a víru. Energie se ani nedá uschovat do zásoby – její přirozeností je neustálé proudění. V případě smrti život ani pro odložené hmotné tělo tak docela nekončí, pokud si uvědomíme, že při vlastním rozkladu opět ožívá užitečnou prací mikrobů a bakterií. Hmota, z které je pozemské tělo složeno, potom co jej opustí oživující energie Ducha, se ve formě částic opět spojí s přírodou.

celtic-1327958_1280celtic-1327960_1280sky-1315329_1280celtic-1327959_1280

Jak znovuobjevit tuto přírodní sílu uvnitř sebe? Magický průsečík uvnitř sebe sama, pokud jej objevíme, spatříme a uvěříme, je bránou, která nám umožní nahlédnout kamkoliv si budeme přát. V tomto ryze vnitřním, klidovém bodě se nachází odpovědi na otázky. Avšak ocitnutí se v tomto bodě v nás může vzbudit z počátku překvapení nebo mrazivou, posvátnou úctu. Později zjistíme, že jiné dimenze přesahující třírozměrný prostor, že paralelní světy a nejhlubší část naší psychiky jsou na dosah skrze naše podvědomí. Respektive skrze změněné vědomí – změněný stav vnímání.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Chceme-li poznat sami sebe, musíme se obrátit do svého nejhlubšího nitra. Chceme-li poznat obsah ,,vědomí“ jakéhokoliv předmětu, musíme se obrátit směrem ze svého středu do vnitra – například kamene nebo stromu, vcítit se do jeho podstaty. To dokážeme, oprostíme-li se v ten okamžik od ega. Zůstaneme zcela bez myšlenek, koncentrujeme se, a vnímáme jen přítomný okamžik. Chceme-li pochopit nebo poznat jinou osobu, musíme se soustředit na intuici. Musíme umět využít empatie – vcítění se do druhých osob. Empatii si ale nesmíme plést s povrchním zdáním. K opravdovému vcítění se je zapotřebí intuice, ničím nepodmíněné vnímání osobnosti druhých. Chceme-li cokoliv pochopit či prozkoumat – musíme to pozorovat ze svého středu, usazeni ve vlastním nitru. Tak, jak to v dávných dobách dělali alchymisté. Alchymista studoval hmotu pevně usazen sám ve svém nitru, to mu umožnilo nahlížet do vnitra hmoty, a následně do sebe sama. Alchymista transmutoval hmotu a zároveň transformoval své vědomí, podstatu tohoto jevu skrývá tajemství kamene mudrců.

A možná si naplno uvědomoval, ve chvílích vzácného osvícení, že: VESMÍR JE V NÁS.

Hans Andeweg: „K přenosu informací z morfického pole do hmoty je třeba životní energie. Životní energie má při tomto procesu dvě funkce. Zaprvé jako přenosové médium, zadruhé způsobuje, že organismus je schopen něco s informací provést.“

Alternativní energie - životní síla

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.