Bříza je strom s tvořivou ženskou energií, zároveň je symbolem ženské a mužské polarity

Elegantní bříza bělokorá nese elegantní název „Betula alba“. Světle se lesknoucí kůra břízy upoutá nápadnou, a přitom jemnou bělostí a zároveň i hrubostí kůry, která pokrývá štíhlé a ohebné kmeny těchto stromů. Krásu břízy vystihují také lístky srdcovitého tvaru a bělavá jemně narůžovělá barva jejího dřeva. Její podstata souvisí s duchovní cestou všech ženských bohyní. Její krása je připodobňovaná k mladé dívce s rozevlátými vlasy, plné životního elánu a radosti. Břízu můžeme na svou cestu pozvat jako duchovního průvodce, bude nám nápomocná v lehkém pohybu na naší pouti. V houštinách lesa je houževnatě rostoucí bříza díky barvě kmene nepřehlédnutelná. Možná si všimnete, že skvrnitá kůra břízy se velmi podobá obrazům světla a stínů tajemné tváře Měsíce v úplňku. Jako by nám ukazovala cestu ven ze spletitých vnitřních obrazů našich stínů a vedla nás do bezpečí.

V pohanských časech byla bříza uctívána jako bohyně vegetace, je jedním z prvních stromů, které se na jaře zazelenají. Jedním z jejích atributů je houževnatost, povětšinou jako první začne růst na místě spáleném požárem, jejím úkolem je připravit ohněm zasaženou půdu pro návrat ostatních rostlin a všeho života. Na konci léta jsou její zelené větvičky součástí sváteční výzdoby v čase, kdy provádíme rituál požehnání sklizené úrody z polí a zahrad. Na podzim její žlutě zářící listy vnáší zář do krajiny zahalené mlhou a šedivým, podmračeným nebem.

Energie břízy propojuje ženský a mužský princip, lunární i sluneční mystéria. Podíváme-li se na tento „strom polarity“ uvolněným zrakem a s tichou myslí, můžeme kolem něj vnímat energii křehkosti, jemné přítulnosti i tvrdé houževnatosti a přizpůsobivosti. Jejím živlem je oheň i voda. Bříza je se svou zářící krásou rostlinou bohyně Venuše, představuje půvab, svěžest, čistotu, krásu a veselou náladu. Koresponduje také s energií boha Jupitera, v germánských oblastech je to bůh Thor – hromovládce. Traduje se, že bříza je jediným ze stromů, který dokáže osamoceného poutníka za divoké bouře ochránit před úderem blesku.

Zobrazit elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Energie břízy představuje jasnost mysli, lehkost pohybu, eleganci, hravou náladu, vřelý úsměv a veselý smích. Podporuje přijímání ženské energie, učí vnímat a respektovat všechny aspekty ženské povahy, mírní projevy vnitřní zranitelnosti, dává nám vnímat a respektovat kvality ženského principu v sobě i v druhých lidech, ženách i mužích.

  • V runové abecedě náleží bříza k runě „Beith“, ta představuje sílu a odpovědnost, čas obnovy a nového růstu. Šamani severských kmenů tuto runu zrodu vyřezávají do březových proutků.
  • Kromě jabloně, lísky a dubu je bříza symbolem posvátného svátku Samhain (svátek dušiček).
  • Bříza je posvátným stromem sibiřských šamanů, spojují ji s „žebříkem do nebe“, během rituálů používají masky vyřezané z podmanivě působící březové kůry.
  • Bříza je oblíbeným stromem indiánů, z jejího dřeva vyrábějí modlitební misky, do kterých vkládají úlitby k uctění přírodních božstev.
  • V keltských tradicích je bříza symbolem příchodu na pozemský svět, odchodu na onen svět a znovuzrození. Z jejího dřeva se dříve vyráběly kolébky, tak se novorozeněti dostalo požehnání a ochrany bohyně Matky.

Čarodějnou moc má bříza (větvička břízy) v období dorůstajícího Měsíce, a to v pátek v noci (den Venuše) a Měsíc má být během rituálu vidět na obloze. Energie břízy souvisí s rituály plodnosti, pro dobrou úrodu, stabilitu a růst, kreativitu v partnerském vztahu, realizaci tvořivých projektů. Po ukončení rituálního obřadu se větvička břízy skryje pod vrstvu země, aby se propojila s energií Velké matky.

Tento strom je symbolem rovnováhy mezi hmotným a jemnohmotným světem. Energetický portál břízy pomáhá navštívit jemnohmotné světy a také se bezpečně vrátit zpět. Tam, kde roste více bříz pohromadě, například na území posvátných hájů, je možné vnímat celistvost a krásu Universa.

Bříza je symbolem plodné síly a štědrosti přírody. Dřevo břízy se přikládá do posvátných ohňů zapálených během oslav spojených s přírodou, a to jako úlitba pro Velkou bohyni Matku. Na jaře je součástí oslav plodnosti v podobě májky. Březová kůra dobře hoří, odpuzuje vodu a hoří i ve vlhku. Obsahuje oleje, které zůstávají i v kůře spadlých zetlelých stromů, struktura březové kůry s obsahem oleje je vynikajícím zdrojem pro rozdělání ohně. Pochodně z březového dřeva propojují energii ohně a země, světla těchto pochodní očisťují zemi, rituální kruh nebo místo vybrané k oslavám přírodního kola roku, zahánějí energetický vliv negativních sil.

Ochrannou energii domu zajistí věnec spletený z březových větviček zavěšený v blízkosti vchodových dveří. Březová voda obsahuje „březový cukr“, její listy jsou součástí bylinkářství a najdou své uplatnění i v kosmetice. Dříve se z březových větví vyráběla košťata, zametala se jimi posvátná místa, březové metličky mají své uplatnění v parních lázních (očistné šlehání březovým proutím).

Přiložte ruce na kmen břízy, pomyslete na svou vnitřní sílu, energie břízy vám dá pocítit, že světlo je ve všech vašich buňkách, tímto světlem je nosná energie bytí – Láska. Energie břízy pomáhá odpoutat se od minulosti a zaměřit se na budoucnost, utišuje úzkost, přináší inspiraci, podporuje intuici. Bříza nám vzkazuje, že než se vydáme na novou cestu, máme dobře porozumět svým přáním, snům a záměrům.

Keltský stromový kalendář. Bříza – 24. prosince – 20. ledna  

Lidé narození pod ochranou břízy si potrpí na pravidelnost a řád. Jsou ctižádostiví, snaží se vždy splnit své cíle, ale s taktem a ohleduplností k ostatním. Vyznačují se trpělivostí a odhodlaností k činu, i k odvážnému překonávání překážek. Na jedné straně bývají poněkud rezervovaní, na straně druhé věnují dostatek pozornosti svému okolí. V citových vazbách vyhledávají především klid, harmonii, porozumění a stálost. Jsou diplomatičtí, nevnucují se a nelpí na svých názorech a přesvědčeních za každou cenu.

Související články: Energie lásky – meditace pod břízou, Elementární energie přírodních bytostí, Keltský stromový kalendář, Čerpání energie stromů

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?