Zrcadlení lidské aury ve spektru barev

Zrcadlení lidské aury ve spektru barevNaučit se vidět vlastní auru odrazem v zrcadle vyžaduje větší dávku trpělivosti. Aura (éterický dvojník), přesahuje fyzické tělo, kolem něj vyzařuje světlo různého zabarvení. Pojem aura – přeloženo z latiny – znamená vánek. Z toho můžeme odvodit, že se jedná o vzdušný, éterický základ živé hmoty. Aura (bioplazma) je neviditelný projev astrálního těla. Neviditelné fluidum obklopuje tělo každé bytosti, včetně rostlin a minerálů. Barva světelného spektra aury se odvíjí od duchovní vyspělosti každého člověka.

Vnímaví jedinci mohou auru vidět rozostřeným zrakem, nejdříve jako světelnou mlhu, později, pokud budeme vidění aury trénovat, lze rozeznat také jednotlivé barvy. Z aury lze vyčíst, jakého duchovního prahu vědomí jsme již dosáhli.

Aura je jemnohmotný projev životní energie

Aura je tvořena základními barvami světelného spektra v různých odstínech. Éterická životní energie vystupuje z těla a ze všech stran fyzické tělo obklopuje. Aurické pole je elektromagnetické. Barevná aurická duha je obrazem duševní a psychické sféry toho kterého člověka, dále se do tohoto energetického pole promítají různé momentální a nahodilé jevy, je proměnlivá v každém přítomném okamžiku.

Krásně lze říci, že aura je světelná rezonance duše. Prostupuje celou bytostí, tělem, duchem, myslí. To ona nám předkládá všechny instinktivní reakce, jde jen o to, pozorně naslouchat vnitřnímu hlasu – intuici. Pokud dokážete pozvednout práh vnímání jednoho ze smyslů – zraku, zříte auru jako světlo nebo energetickou duhu barev.

Nikdo na celém širém světě nemá auru stejnou

hibiscus-171597_1280Obvykle jedna barva základní převládá. Záleží na charakteru, zdraví, momentální náladě a duchovní vyspělosti konkrétní osoby. Podle složení barev aury lze rozpoznat, zda je dotyčný člověk doopravdy šťastný. Jistě už vás nepřekvapí tvrzení, že podobnou energií disponují také stromy, květiny, kameny, skály, voda, různé předměty a starožitnosti. Ovšem vidět tyto energetické vibrace v každém okamžiku je mimo dosah obyčejného lidského vnímání. Aura je energií, která z člověka vyzařuje, tudíž je onou doménou, která nám umožňuje telepatický kontakt, nadsmyslové vnímání. Pomocí aury intuitivně vnímáme myšlenky druhých lidí, ladíme se na jejich pocity. Zároveň aurické vyzařování určuje, jaké pocity máme my z toho kterého člověka.

Někdo je nám na první pohled sympatický, někdo další nás naopak čímsi neznámým odpuzuje. Auru sice většina z nás nevnímá zrakem, vnímáme ji však pocitově, na úrovni vibrací, které vyzařují z nás i ostatních lidí! Aura jednotlivých osob se vzájemně na sebe napojuje nebo se různě prolíná, případně se odpuzuje.

Uvolněte se, nesmíte se do vidění aury nutit, ani se přespříliš snažit

Světlo nesmí být v místnosti moc ostré, spíše lehké šero. Uvolněným pohledem dívejte se nepatrně za hlavu a ramena. Nemělo by vás rušit odrážející se pozadí místnosti v zrcadle, proto je vhodné postavit zrcadlo před bílou zeď. Dívejte se rozostřeným zrakem, nesoustřeďte se však pouze na vidění očima. Auru zaznamenáte především citem, proto buďte flower-76334_1280uvolnění a nad ničím nepřemýšlejte. Ani nad tím, co právě děláte. Nejdřív uvidíte jen jemné, průsvitné nebo mléčné světlo, možná jen na okamžik. Později, při pravidelném tréninku – musíte oči naučit dívat se ,,jinak“, zaznamenáte barvy nejrůznějších odstínů. Není to nic složitého, chce to ale čas a trpělivost a změnu ve vnímání a vidění. Jakmile tuto schopnost jednou získáte, dokážete se na auru napojit během okamžiku. Pokud byste chtěli tento proces urychlit, můžete se na pár hodin uzavřít ve tmě v místnosti se zrcadlem. Jde o to, nechat oči odpočinout od světla, jak denního, tak umělého.

Usadíte se v pohodlné pozici, nekřížíte ruce ani nohy, po celou dobu budete jen meditovat. Mysl zcela vyprázdníte a soustředíte se tichým pohledem na vlastní odraz v zrcadle. Soustředění pozornosti může trvat od pár minut po několik hodin. Za jak dlouho spatříte světlo aury je zcela individuální.

Všichni máme kolem těla světelnou vibraci, rozpoložení barev nám ukazuje, kdo jsme v tuto chvíli. Barvy ukazují úroveň naší spirituality, kvalitu duchovnosti. Barevnost aury se během dne neustále mění v souladu s momentální psychikou, mentální energií. Aura však nemá mnoho společného s rozumem ani chytrostí. Pojednává téměř výhradně o duchovní vyspělosti, odráží charakterové vlastnosti a aktuální zdravotní stav jedince.

Barevná aktivita aury je výpovědí beze slov

digital-796740_1280Barvy prozradí mnohé o duchovním a duševním světě každé osobnosti. (Ale také o zdraví a pocitech samostatně rostoucího stromu nebo ostrůvku lesa.) U někoho pozorujeme jednu, dvě nebo více barev, některé převládají jiné chybí. Podle výraznosti a přítomnosti nebo nepřítomnosti jednotlivých barev spektra si uděláme obrázek o té které bytosti. Aura obsahuje informace o duchovní vyspělosti, o povahových rysech a zdraví. Psychoanalytikům, kteří s aurou pracují, to usnadňuje postup při terapii a kontakt s pacientem.

S barevností aury souvisí barevnost energetických center lidského těla

Například léčitel je schopen stanovit příčinu nemoci na duchovní úrovni podle barev jednotlivých čaker. Tam, kde jsou podél linie páteře sídla jednotlivých čaker, tam se do aury promítá intenzita barvy příslušející té které čakře. Základní a čisté pastelové odstíny barev o nás mnohé prozradí. Je ale třeba vzít v potaz, že ne vždy se aura projevuje takto jednoduše a čistě. Barvy zakalené, tmavé, nepěkných odstínů signalizují záporné aspekty lidského charakteru, duševního či tělesného stavu. Také chybějící barva vypovídá o případných nedostatcích. Ideální je rovnováha světlých barev a vyváženost intenzity magnetického duhového pole, které nás neustále obklopuje.

VNITŘNÍ MOUDROST- PRIMA ŽIVOT

Barevnost aury (energetického pole lidského těla) o nás vypoví, kdo jsme v tuto chvíli. Prozradí emoce, pocity, radost i smutek. Aura vypráví nejen o člověku ale i o jeho vtělené světelné duši. Dává nahlédnout do podvědomí a skrze něj odečítá informace z morfických polí. Aura symbolizuje jemnohmotnou životní energii. Éterické tělo je skrze vibrace aury s námi v neustálém kontaktu. Intuitivní člověk, dokáže-li se na naší auru mentálně napojit, snadno rozpozná v jakém jsme duševním či psychickém rozpoložení, máloco dokážeme na úrovni osobního energetického pole skrýt, empatický člověk neomylně rozpozná dokonce i lež.

AURA – ZÁKLADNÍ BARVY SVĚTELNÉHO SPEKTRA

  • Bílá: spiritualismus, duchovní vyspělost, jasnovidné schopnosti, vědomé snění, bohatý duševní život, senzitivita, vědomé prožívání štěstí.
  • Červená: aktivita, pracovitost, zdraví, pohyb, vitalita, emoce, vášně. Pokud převládá může signalizovat agresivitu a nezdravé sebevědomí. Někdy poukazuje na přehnaný sklon k dobrodružství (adrenalinové sporty a podobně).
  • Oranžová: optimismus, otevřenost, radost, sebeovládání, přizpůsobivost, zdravá sebedůvěra. Je to barva ohleduplnosti, lidskosti, diplomacie, inteligence, taktnosti a přátelství.
  • Žlutá: rozum, intelekt, organizační schopnosti, tvořivost, obrazotvornost. Poukazuje na vyšší duchovní založení. Přemíra žluté ale prozrazuje sklon k zveličování nebo lhaní, případně k velmi bujné fantazii.
  • Zelená: barva lásky, obětavosti, vnitřní harmonie, svědomitosti, zodpovědnosti, družnosti, trpělivosti. Poukazuje na přátelskou a soucitnou povahu.
  • Světlemodrá: je spojována s chladem, samotou, moudrostí, klidem, nebo také introvertní povahou.
  • Tmavě modrá: poukazuje na hledání a dosažení životního poslání, cílené využívání životní energie. Ukazuje na pravdomluvnost, sociální cítění.
  • Indigová modř: soucit, porozumění, laskavost, štědrost, odpovědnost, tolerance, intuitivnost. Indigová je barvou vysoké spirituální úrovně.
  • Fialová: barva intuice, duchovnosti, nadsmyslového vnímání, fantazie. Ukazuje na umělecké sklony. Pokud je fialové barvy mnoho, může znamenat uzavřenost.

Obraz lidské aury, v barvách slunečního spektra, je nově popisována jako bioelektromagnetické pole. Vyzařuje z každé živé bytosti. Z esoterického pohledu je člověk trojjediná bytost: tělo, duše a Duch. S tímto prastarým faktem se již konečně smiřují i vědci, jen to jinak nazývají: ,,bio“ (tělo, život), ,,elektro“ (duše, životní energie), ,,magnetické“ (Duch). Auru kolem sebe vyzařují také všechny předměty, rostliny, minerály, zde se jedná o elektromagnetické pole.

Jsme více než jen fyzické tělo, JSME TVOŘENI SVĚTLEM a světlo zpětně vyzařujeme. Světlo je tvořené fotony, každý jeden foton má vlastní vědomí

Zrcadlení lidské aury ve spektru barev

♥ ♥ ♥ Barevná letní meditace ♥ ♥ ♥

Žár léta je odvážný barev čas
Červená v květu máku pýchou se skví ve zlatě obilí
Modré oči chrp zas vidí, co očím tvým není dáno
Zelené slzy lístků vrbových – hořká slova tvých šepotů
Žluté pampelišky vzbuzují úsměv, nepodléhají však iluzím
Tvůj dech zčistajasna s babím létem si rozumí, když fialové zvonky smíchu ve větru tiše zní
A bleděmodrá obloha v pomněnkách zrcadlí se
Pamatuješ si ještě?
Barevné peří ledňáčka tajemství vody skrývá
Zeptej se růžových leknínů, znají tajemství zrození nebeských králů
Čarodějná voda zas věrnou paměť duhy skrývá
Pamatuješ si ještě?
Čas barev pamětí slunovratových hodin je
Zeptej se zeleného kapradí, zná tajemství skryté ve spirálkách mládí
Pamatuješ si ještě?
Ohnivé oči červánků střeží čas věčné přítomnosti
A šediváčci na obloze v podvečeru předají vládu černým hřebcům
Dnes a zítra zas, tak praví romantické legendy
Zeptej se modrého Měsíce
Jen on zná tajemství úplňkových nocí
V záři světlušek střeží tajemnou energii bohyň hor a údolí
Pamatuješ si ještě?
Zelené vltavíny, ze slz bohů zrozené, nesou v sobě lehkost země ve tvých špercích
Nejen v drahém kameni skryto je tajemství mystické svatby alchymistů
Pamatuješ si ještě?
Koloběh času nic neubere na věčnosti, věčnosti skryté v chladivě bílé kráse zimního slunovratu
Neptej se však zlomyslných bytostí
Ptej se sám sebe, avizovaná proroctví nikomu nepřinesou spásu
Pamatuješ si ještě?
Setkání vyvolených prozradí dubové stoly a stříbrný amulet s pentagramem
Zeptej se hledačů kamene mudrců
Vzpomeň si!
Odpovědi čekají pod prahem tvého vlastního vědomí
Nezapomeň člověče na své svědomí – nejsi pánem světa
Teorie evoluce jen pohrává si s božskou přirozeností
Nezapomeň!
Bohové z hvězd smíchali barvu MODRÉHO nebe se ŽLUTOU slunce
TAK VYČAROVALI ZELENOU PŘÍRODU

Zrcadlení lidské aury ve spektru barev

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.