Magie přírodních živlů

amazing-736885_1280K magickým rituálům vzýváme čtyři živly. Živly existují všude nad i pod nebeskou klenbou. Základní vesmírné síly jsou: oheň, voda, vzduch, země. Pátý nejjemnější živel je čistý Duch nebo-li Monáda. Duch je jsoucí příčinou vzniku všech ostatních živlů a nevyčerpatelným zdrojem energie. Živly nebo také elementy, jež jsou součástí všeho hmotného, včetně člověka, ovlivňují nás již od narození. Astrologická znamení rozlišujeme vzdušná, ohnivá, vodní a zemní. Přírodní živly jsou základní esencí celého vesmíru, jsou stavebními kameny a základní prahmotou všeho, co jest. Jsou prazákladem lidské psychiky, jejich energie se každý den odráží v lidském bytí, ve všech znamení zvěrokruhu.

Příroda je tvořena spolupůsobením přírodních živlů

rainbow-67902_1280Bez nichž by nebyl život na Zemi možný. Samozřejmě se nejedná pouze o živly jako takové, jak je dobře známe z přírody, především jde o využití a pochopení jejich povahy. Pracujeme s energií jednotlivých živlů nebo je různě kombinujeme. Zkušené čarodějky oslovují při složitějších rituálech všechny živly najednou, vzývají je do jednotlivých čtvrtí kruhu, podle jim určených světových stran. Přírodní živly vnímáme a chápeme dle jejich vlastností. Každý ze živlů má vlastní povahu, pozitivní i negativní energie, jako ostatně vše ve vesmíru.

Přírodní elementy jsou neoddělitelnými prvky magie, s živly pracuje také astrologie, jsou významným rysem tarotových karet. Na veškeré pozemské dění od nepaměti působí éterické síly v neodlučitelném spojení s vlivy planetárními. Můžeme dokonce pracovat podle toho, z jaké světové strany vítr vane. Pracujeme například pouze s jednou světovou stranou – to znamená s jedním živlem v rituálním kruhu. Nebo se všemi čtyřmi živly najednou. Potom je rituál náročnější na čas a vynaloženou energii, což je ve své podstatě pro náš záměr, plán či cíl velmi přínosné. Budete-li do kruhu, jakožto již ostřílení mágové, zvát všechny čtyři živly, nebo příslušné větry, vzývejte je každý zvlášť, nikoliv současně. Každému živlu náleží jedna ze světových stran

fire-18891_1280Nejdříve si ujasněte cíl, zaměřte se na emoce, jaké můžete případně prožívat. Podle záměru, emocí a dalších znaků zvolte kombinace rezonátorů: barvy svíček, byliny, planety, bohy a bohyně. Časem vám kombinace souvztažností (korespondencí, rezonátorů) nebudou dělat problém, chce to trpělivost a poctivé studium. Potom si snadno vytvoříte vlastní rituály a zaříkadla. Například víte, že živel vzduchu koresponduje s planetou Merkur. Dále zjistíte, že živel vzduchu ovlivňuje komunikaci a planeta Merkur taktéž – tím uvedete do souladu potřebné energie. Merkur vládne středě, tento den  je tedy pro váš rituál nejvhodnější.

Vzýváme-li při jednom rituálu všechny čtyři živly současně, začínáme v rituálním kruhu na východě – živlem vzduchu. Pokračujeme živlem ohně, vody a země. Živly oslovujeme jeden po druhém. Vzýváme-li při jednom rituálu pouze jeden živel, postavíme se v kruhu na příslušné světové straně.

daniela 1

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.