Energie zvonů, bubnů a tibetské mísy

DSC00452Hlasy kostelních zvonů mají vlastní a nezaměnitelnou symboliku. Zvony vydávají kovové starobylé tóny s velmi silnou energií. Kouzelná, skrytá melodie zvonů probouzí a svolává přírodní duchy. Tyto melodie patří mezi zvuky, které otevírají naše podprahové vnímání a tím také přístup do jiných dimenzí. Jedná se o neslyšitelné infrazvuky a ultrazvuky. Dříve se některé zvony zaříkaly a opatřovaly magickými zaklínadly, potom jimi bylo zvoněno proti nebezpečným rozmarům počasí. Zvonkohra zavěšená v okně harmonizuje okolní proudící energie, očišťuje ego od negativních vibrací. Na oltáři stojící mosazný nebo bronzový zvonek střeží a posiluje pozitivní energie. Čarodějka, po pronesení zaklínadla, vždy zvonkem třikrát zazvoní.

Uklidňující zvonkohry se ozývají v okolí buddhistických klášterů, pročišťují energii místa

bells-1028706_1920Melodicky monotónní zpěv meditujících mnichů otevírá jim ducha. Buddhisté zpívají monotónní mantry, které vibrují v kmitočtu shodujícím se s frekvencí mozkových vln theta. Pomocí manter se tak dostávají do velmi hlubokého meditačního stavu. Překonávají tak hranice, kdy se lehce dostanou do stavu rozšířeného vědomí. Některé zvuky, například právě mantry, jsou přesně stanovené pro synchronizaci obou mozkových polokoulí – levé a pravé hemisféry. Zvon je ve své podstatě tvarovým zářičem. Některé zvony jsou díky tvaru a zvuku natolik magické, že dokonce vytváří deformaci nebo-li ohnutí prostou. Potom fungují jako otevřená ,,hvězdná brána“. Traduje se legenda, že dva takové zvony, obrovských rozměrů, jsou skryty v nepřístupném místě vysoko v Tibetu. Jedná se o zvony kamenné, svým tvarem prý zakřivují prostor a otevírají tak brány do tajemných, nám neznámých světů.

Tibetské zpívající mísy

gong-232244_1280Známé jsou také tibetské zpívající mísy, které se rozeznívají dřevěnou paličkou. Nejde o hudební nástroj, jedná se o kruhové nádoby používané především během duchovních, meditačních rituálů. Vyrábějí se ze sedmi planetárních kovů. Zlato, stříbro, rtuť, měď, železo, cín a olovo jsou alchymistické kovy, které rezonují s energií planet. Tibetská mísa vydává tajemné magické zvuky, jedná se o harmonické kmitočty a tóny, které rezonují s vesmírnými zákony. Hluboce podmanivý zvuk tibetské mísy harmonizuje mozkové hemisféry, tím navozuje změněný stav vědomí. Používají se během meditace, meditačního léčení, při masážích. Každá miska má vlastní specifický zvuk. Rezonance zvuku (vibrační tóny) se vytvářejí dřevěnými paličkami, někdy jsou paličky obalené sametem nebo kůží.

Bubny a zpívající lastury

africa-1280899_1280Bubny také vydávají hluboké tóny, otevírají pomyslné brány do jiných, nadpozemských dimenzí. Šamani přírodních národů se uvádějí do změněného stavu vědomí pomocí rytmického zvuku bubnů. Ovlivňují přírodní síly a komunikují s nimi, zahánějí zlé duchy. Bubnování vyvolává mocné energie, dotýkající se těch nejjemnějších nuancí duše, používané také k léčení nemocných. Šamanské bubnování je dokonalá spiritualita, vytváří rezonance astrálních energií, šaman je poté nechá vstoupit do vlastního těla a čerpá tak potřebné informace.

Magické zvuky dokáží vykouzlit také velké spirálovitě točené lastury. Jejich hluboký, dunivý, specificky hučivý zvuk rezonuje s molekulami vody skrytými v oblacích. Zvukové vibrace, chvějící se ve spirálovitě točených útrobách velké lastury, ovládali zaklínači bouřek a krupobití. Nebo naopak vodiči mraků – přivolávali (vzývali) déšť v období sucha. Déšť přichází v okamžiku, kdy magický hlas lastury, skrývající v sobě pro lidské ucho neslyšitelný infrazvuk, a šamanovo soustředění a vůle, jsou dostatečně silné aby takto vzniklá energie rozechvěla kapičky vody v oblacích. Zaklínač nebezpečných bouřek zas odvádí černé mraky za doprovodu kouzelného hlasu lastury. Musí však jít proti proudu řeky či potoka, a hromobití a kroupy odvést na místo, kde nenapáchají žádnou škodu.

Některé známé zvuky v nás mohou vyvolávat různé podmíněné reflexy, jak pozitivního, tak negativního charakteru. Představme si například zvuk skleniček cinkajících o sebe při přípitku na různých oslavách. Příjemně znějící cinknutí sklenek v nás většinou evokuje pocit pohody, uvolnění a harmonie.

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.