3.2.2015

Tarotová karta Poustevník

chaos-485503_1280Poustevník, skrytý v každé v lidské duši, je neviditelnou substancí duchovní moudrosti. Poustevník je karta času a prostoru, učí nás, že není kam zběsile chvátat, jednou všichni dosáhneme cíle. Nejzákladnější mystická pravda této karty je, že cesta k pravdě je cestou osamění – pokud naléhavě hledáme pochopení dané životní situace. Poustevník nás učí ptát se svého srdce a samostatně si odpovídat na chaotické vnitřní otázky: Mohu se sám na sebe spolehnout? Potřebuji se oprostit od vnějších vlivů a o samotě udělat si ten správný náhled na život? Žádá si můj dosavadní život radikální řešení? Co zásadního jsem na své cestě přehlédl?

lantern-354231_1280Životem zkušený Poustevník nás nabádá, pochopit bez výhrad vlastní váhavé nitro a v sobě samém nalézat odpovědi na otázky, být soběstačný a nespoléhat se jen na pravdu a pomoc druhých, pokud ji nebudeme skutečně potřebovat. Nabádá nás spoléhat se hlavně na svého vnitřního rádce. Postava Poustevníka připomíná devítku, posvátné číslo, začátek a konec všeho. Říká nám, že zkoušky na cestě životem jsou tu proto, abychom si z nich vzali ponaučení. V pravé ruce drží lucernu, zářivé světlo moudrosti, kterým nám zbloudilým svítí na cestu. Radí nám propojit racionální myšlení s emotivním cítěním, hledat inspiraci a nepřehlédnout žádné vhledy na cestě životem. Učí nás stejnou měrou dávat i přijímat lásku a dělit se o posvátné světlo s druhými.

Poustevník je velice moudrý učitel na naší cestě

Vzešel ze stejného chaosu jako my, než se dostal vlastní vůlí a zkušenostmi až na vrchol posvátné hory. Říká nám, že pokud i my dojdeme k poznání, nemáme si svou moudrost nechávat jen pro sebe. Následováním jeho cesty máme své poznatky předávat ostatním, pokud o to budeme požádáni, tak jako on pomohl v nouzi nám. Proto nepřehlédněme, vstoupí-li nám do cesty někdo moudrý, tak jako Poustevník, nebojme se požádat v nouzi o pomoc a radu. Jeden pro druhého bychom měli být inspirací, pomocí pokud zabloudíme, a posvítit si lucernou v nečekané temnotě na další cestu. Jednou mohu být hledajícím já, podruhé vy, nikdo nikdy nevíme, na koho se budeme muset v nouzi obrátit o pomoc.

wild-70249_1280Tarotové karty, pro své jedinečné umělecké ztvárnění, věrně zaznamenávající mytologii různých kultur, jsou také často fascinujícím předmětem pro sběratelskou vášeň. Obsahují dokonalé zobrazení vnitřního světa a vnějšího života ,,přírodního“ člověka, od jeho ucelených charakterových rysů a skrytých schopností, až po možné zdroje čerpání energie. Pozitivně stimulují a nabízejí nové možnosti na cestě životem. Věrně zobrazují a vysvětlují pojem duše, podvědomí a vědomí. Vyjadřují čtyři základní živly: voda, vzduch, oheň a země. Učí nás učit se především od posvátné přírody. Učí nás chápat lidský osud, jsou zrcadlem duše člověka. Dnes nás již nepřekvapí, že tarotové karty používají také někteří psychoanalytici.

Diskuzeerror: Obsah je chráněn autorským zákonem.