Umění vidět SVĚT „třetím okem“ karetního hráče

Ráda pozoruji Měsíc v úplňku a napojuji se na jeho energii. A právě za téměř plného úplňku jsem se vracela z pozdní noční procházky. V jednu chvíli jsem se podívala na noční oblohu, na které pluly téměř průsvitné stříbřitě bílé mraky, a můj pohled zaujalo seskupení oblak v podobě ryby. Na tom by nebylo nic moc divného, pokud by zářivý Měsíc ve své téměř dokonalé plnosti nedotvářel symbol ryby na obloze tím způsobem, že se objevil přesně na místě „rybího oka“. Proč vidím obraz ryby utvořený z bílých až stříbrných oblak se zářivým zlatým okem v reálné podobě „fyzického těla Měsíce“? Záhy mi dochází, že za pár hodin nastane úplněk v Rybách. V toku té zvláštní „elektřiny“, která z dorůstajícího Měsíce vyzařuje, si uvědomuji, že dominantním prvkem tohoto zvláštního, podmanivého a mrazivě krásného obrazu je formující se OKO, které odkazuje na vědění a vidění v Pravdě (třetím okem). Odkazuje na vidění, vnímání a sčítání hodnot, kterých jsme jako jednotlivci i lidstvo dosáhli.

Vracím se domů, rozžehnu světlo několika svící a přemýšlím nad zvláštními událostmi uplynulých dní, (čím dál častěji se mi totiž stává, že na něco s velkým zaujetím pomyslím a ono se to stane). Do pokoje mi svítí Měsíc v celé své kráse a jeho svit se snoubí se světlem svící. Na mysl mi přicházejí střípky informací o blízké budoucnosti a tak si dělám stručné poznámky. V rámci těchto zvláštních souvislostí si jako první informaci poznamenávám, že „královnou“ roku 2020, z pohledu planetárního uspořádání, bude Luna. O něco později usedám k počítači a dávám se do psaní nového článku. V pracovně, a vlastně i v celém bytě, nemám žádné hodiny, jen v rohu monitoru počítače je skryté okénko s aktuálním časem. Dávám se do psaní a mám dojem, že uběhly sotva dvě hodiny. V tom samém okamžiku si ale při pohledu z okna uvědomuji, že právě svítá. Nevím, jak vnímáte čas vy, ale já mám dojem, že čas běží na plné obrátky a já nic nestíhám… A také nevím, zda jsem se po celou dobu nočního času věnovala psaní článku anebo mé vědomí bylo sněním při bdění uneseno mimo tento svět…

Umění vidět SVĚT "třetím okem" karetního hráče

Jednadvacet – oko bere

Možná znáte pravidla hry „jednadvacet“, možná je neznáte, což ale nevadí, protože otázka zní: „Dokážeme si spočítat životní HODNOTY nebo nám bude naše kolektivní jednání spočítáno vyšší instancí?“ Jinými slovy lze také pouvažovat nad tím, zda nedostaneme „jednadvacet na holou“, pokud budeme bez rozmyslu hrát vabank, pokud budeme riskovat, že v jediném okamžiku přijdeme o vše, oč jsme celé roky v rámci transformace usilovali.

Jde totiž o to, že dvacítka (rok 2020) je v tarotu číslem karty SOUD. Jednadvacítka (rok 2021) je v tarotu číslem karty SVĚT.

Soud a Svět jsou dvě esa, která můžeme vytáhnout z rukávu v rozhodujícím čase transformace lidského vědomí. Karetní hra jednadvacet, která mi v souvislosti s tajemným měsíčním okem přišla na mysl, se sice hraje s kartami mariášovými, ale jejich symbolický význam je podobný tarotu.

Rok 2020 – karta SOUD, Rok 2021 – karta Svět

Nacházíme se těsně pod vrcholem pyramidy probíhajících transformačních procesů. Rok 2020 bude velmi důležitý pro dosažení pomyslného vrcholu Moudrosti v následujících letech. Než se přehoupneme do roku 2021, máme dost času uvědomit si, že žijeme současně ve dvou světech, které se již viditelně propojují. Běžné vnímání času dostává jiný rámec, stále více si budeme uvědomovat transcendenci lineárního času a přechody do čtvrté dimenze ve stavech bezčasovosti, pro jejichž uvědomění již není nutné uměle navozovat změněné stavy vědomí, děje se tak samo od sebe. Přestože stále ještě odlišujeme „sladké od hořkého“, konečně přicházíme na tajemství pravé chuti Bytí od okamžiku k okamžiku.

Nicméně vidět a vědět znamená dle karty Soud dokázat propojit rozumovou složku s intuicí, nastolit ve svém nitru dokonalý klid – karetního hráče, vnímat svět bez vnitřního rozhořčení a připravit se na důležité přechodové období. Se stoickým klidem odemknout vnitřní nadsmyslové portály a SEJMOUT pečetě, jimiž jsou okované naučené programy – vnímání světa a sebe sama (hazardním způsobem). Dvě hemisféry – dvě esa – rozum a intuice – nesou název Královské Oko. Nikoliv HRA sama o sobě je hazardní, jen rozum bez intuice a intuice bez rozumu může zapříčinit hazardní počínání, jednotlivce nebo lidstva, pokud do roku 2021 vstoupíme nepřipraveni.

Není mým úmyslem spojovat kartu Soud s pomyslným (konečným) soudem nad lidstvem. Na takové úvahy jsem přece jen velkým optimistou. Podívejme se na pozitivní stránku karty Soud.

Klíčem k otevření portálů do ještě vyšších světů není umění cokoliv soudit, ale schopnost dobrého úsudku. Klíčem, který tyto portály uzamyká, nikoliv odemyká, je strach z nesouhlasu jít vlastní cestou a být sám sebou. Klíčem, který portály odemyká, je schopnost jednání dle vyššího hlediska, které se odvíjí od schopnosti nahlížet na osobní život, a stejně tak i na aktuální světová dějství, z vyšší dimenze vnímání. To znamená najít osobní referenční bod, polohově stabilizovaný mimo jakýkoliv pozorovaný objekt tak, aby naše (racionální) mysl nic z viděného „nedeformovala“, aby se viděné odkrývalo v Pravdě. Pozorovaným objektem může být také naše vlastní tělo, pokud osobní referenční bod umístíme mimo fyzické tělo a zároveň budeme schopni v Pravdě vnímat námi osobně nastolená pravidla Hry vlastního Života. Bez této schopnosti se k nám volání „poznej sám sebe“ může vrátit v podobě nevyužité energie lidského potenciálu, v podobě prázdné ozvěny životního zrcadla.

Také příroda má šanci po letošních projevech ohnivého živlu jako Fénix vstát z popela. Pokud se člověk, my lidé, plně oddáme tomu, co v nahé Pravdě slouží nejvyššímu dobru. Nové uspořádání přírodního ekosystému se bude odvíjet od kvality kolektivního vědomí. Stejně tak nové uspořádání světového řádu. Kolektivní vědomí je mimo jiné nutné také vyčistit od stále dokola opakovaných vzpomínek na temnější období lidstva, například v podobě různých válek nebo revolucí, kterými jsme jako lidstvo prošli. Je nám totiž účelově a už velmi okatě podsouváno jak a na co máme „vzpomínat“. A tyto účelově vybírané vzpomínky, (pokud přeskupíme pár písmenek), vytváří kamenné pomníky v lidské mysli, činí lidská srdce studenými jako kámen a překrucují dějiny takovým způsobem, že z našich dějin již téměř nic není předkládáno čisté v Pravdě. Ale není třeba ulpívat ve vnitřní hořkosti, transcendence lineárního času postupně otevírá zajímavé „holografické portály“, do kterých je možné nahlédnout a Pravdu uvidět v pravém Světle.

Umění vidět SVĚT "třetím okem" karetního hráče

Karta Soud neodkazuje k žádnému tragickému konci, můžeme její hlubší významové roviny použít jako nosné informace k vystavění mostu, po kterém můžeme vědomě kráčet k vyšším realitám, k uskutečnění svého Já, k vnoření se do univerzálního Zřídla. Tímto mostem k vyšším realitám bude právě rok 2020. Spíše než hotový, pevný a stabilní most si můžeme představit zlehka a nenápadně se pohybující ponton, který slouží k zakotvení a na kterém se společně vezeme a konstrukci „plovoucího mostu“ do vyšších sfér společným úsilím (po spirále času) vytváříme. Na této cestě nás chrání energie „dovršení“ neboli síla archanděla Gabriela, kterou můžeme pocítit jako prolínání ohnivé energie mysli a inspirace s vodní energií emocí, pocitů a imaginace. Pomáhá nám přehodnotit a opouštět systémy, díky kterým stagnujeme a nemáme odvahu překročit vlastní stíny. Především jde o systémy, které se zuby nehty drží hesla: „Rozděluj a panuj“. Název článku je tak trochu dvojsmyslný, možná trojsmysný. Jednak je načase zamyslet se nad tím, kdy hrajeme férově, kdy hrajeme neférově, kdy hrajeme vabank, kdy jsme hlavními aktéry vnějších her, a kdy jsme jen tichými účastníky v roli diváka pozorovatele. Druhý smysl spočívá v odvaze podívat se na světové dějství očima hráčů na těch nejvyšších postech (počínaje a konče elitou bankéřů) a odhalit, co vše se skrývá za nespočtem falešných her, které hýbou SVĚTEM. Dalším skrytým aspektem transformace je proměna vnitřního iluzionisty v opravdového kouzelníka vizionáře.

Kam se svět posune, to teprve uvidíme, co odzrcadlíme, to se nám v čase vrátí zpět. A že se čas v určitých aspektech, vzhledem k zrcadlení, zkracuje, to již můžeme vnímat v denní realitě. Je na nás, zda si uvědomíme, že jde o velmi důležité období jednadvacátého století. A že TVOŘENÍ je uvádění snů a záměrů do vědomí a udržování energie potenciálu snění v nepřetržitém stavu pohotovosti avšak odděleně od nás – od lpění. U karty Svět s číslem 21 se můžeme spíše podívat na zvláštní vzorce (pasivních) mystických prožitků, které přicházejí sami od sebe a nečekanými způsoby uvádějí vědomí mimo hranice intelektu. Jde o mystické, nadhraniční a mimotělní prožitky, jejichž četnost se den ze dne zvyšuje. Je to z toho důvodu, že vědomí člověka se zapojuje do metafyzického systému vyššího Bytí a člověk se stává vědoucím. V souvislosti s měnícím se vnímáním času budou odstraněny bariéry mezi různými dimenzemi, které se liší jen tím, že vibrují na úrovni „různých rychlostí“. Jakmile se v těle člověka srovná dynamika energetických center (čakry), a jakmile nebudeme mít protichůdné cíle a záměry, srovná se také dynamika vnímání různých energetických pásem jemnohmotných dimenzí.

Číslo 21 je číslem Vesmíru, vesmírného řádu, jednoty člověka a přírody, komplexního pohledu na svět a vědomého dialogu s Vesmírem. Jedná se o vzestup osobní odpovědnosti a také o pocit odpovědnosti za celý svět. Jedná se o vzestup vnitřní síly získané zkušenostmi a pozorováním, kdy již nebude žádným způsobem docházet k překrucování informací. Jedná se o upřímně míněnou snahu z osobních „talentů“ vytěžit maximum. Jedná se také o přechodné a náročné životní období, kdy může docházet k (dobrovolnému) prožívání osamělosti a izolovanosti, abychom až do morku kostí dokázali procítit extrémní stabilitu „ve světě hmoty“ a přitom vědomě prohlubovali schopnost napojení na vyšší světy. Číslo 21 je navíc silně provázáno s významem čísla 3 a čísla 7 (3 x 7 = 21). Zvláštní charakter a silnou energii dává číslu 21 vnitřní symbolika tří sedmiček, která slibuje perspektivní budoucnost. Slibuje, že budeme žít pomaleji, více v sepjetí s přírodou, a proto mnohem zdravěji a déle.

Tato část transformace, kdy se naše vědomí prozatím nesměle vydává za dobrodružstvím mimo tento svět, nás však tak trochu mate, občas nevíme, skutečně nevíme, zda sníme či bdíme. Jsme více unavení a potřebujeme více spánku. Může se nám ale stát, že v rámci běžných každodenních činností, při plném bdění, budeme zažívat nejen krátké okamžiky, ale dokonce celé dny vnitřního klidu, sebejistoty a sounáležitosti se vším jsoucím. Postupně se také zcela přirozeně vnoříme do vnitřní tvárnosti času, kdy vše půjde v přirozeném řádu, přesto to budeme my, kdo bude času udávat pomalejší nebo rychlejší tempo. Jakmile si na toto přechodné období zvykneme, únava pomine a spánku budeme dokonce potřebovat méně, než kdykoliv dříve. Budeme se řídit vnitřním načasováním. Bez otázek zjistíme, že jdeme správnou cestou, a to v okamžiku, kdy začneme pociťovat mnohem více životní energie a více RADOSTI ze samotného Bytí, a kdy už nebudeme „inteligentnější způsob života ve stavu meditace“ odlišovat od běžných denních stavů.

ELEKTRONICKÉ KNIHY ke čtení ve vašem počítači, tabletu či mobilu

Informace je základní podmínkou vzniku čehokoliv, včetně samotného podnětu, který vedl ke vzniku vesmíru. Odkud ale tento podnět přišel, je pro nás stále ještě záhadou. Přesto dnes již víme, že mozek je zesilovač energií a vibrací, spolupracuje s ostatními nervovými centry lidského těla, s jemnohmotným energetickým tělem člověka, s energetickým systémem čaker. Zesilovač čeho? Informací, znalostí, myšlenek, vzpomínek. Zesilovač všeho, co je obsahem – v prostoru rozptýleného – Vědomí. Zesilovač všeho, co souvisí s vnímáním duše, Ducha a astrálního těla. A také ostatních energetických struktur a skrytých informačních zdrojů, týkajících se například zdánlivě nevysvětlitelných jevů a paranormálních schopností. Nosné médium jemnohmotných informací je právě duše a astrální tělo, které je napojeno na paměťové struktury – nehmotná informační pole. Nebýt paměťové struktury informačních polí, nemohla by probíhat výměna informací v přírodě, výměna informací mezi vědomím člověka a vědomím přírody. Bedlivě dbejme na informace, přijímané i vysílané, vnímejme jakým způsobem nás ovlivňují. A již nyní se vší odpovědností mysleme na to, že rok 2021 nebude patřit pouze nám, jednotlivcům, bude patřit SVĚTU.

Umění vidět SVĚT "třetím okem" karetního hráče

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?