2023 – rok vodního Zajíce „Každému, co jeho jest“

Energie roku vodního Zajíce, podle čínského lunárního kalendáře, je kupodivu povzbudivá. Proč kupodivu? Pokud se rozhlédneme v rámci sfér hmotného informačního prostoru, můžeme budoucnost vidět docela černě. Ale podstata energie Zajíce, která je optimistická, opatrná a rozvážná si s negativními predikcemi mnoho starostí nedělá. Základní vizi, která se může s velkou převahou oproti všemu negativnímu dění linout rokem Zajíce, si představme jako výzvu naladit se na variantu prostoru, kde svět je v pořádku.

2023 – rok vodního Zajíce "Každému, co jeho jest"

Vcelku má rok Zajíce ambice být rokem poklidným a spokojeným. A to je dobrá zpráva vzhledem k současným divokým, bojechtivým energiím roku vodního Tygra. Zajíc, pokud opravdu nemusí, pokud není vyloženě zahnán do kouta a není přinucen k bezprostřední obraně, tak se do boje, ve stylu „ozbrojeného konfliktu“ nepouští. Energie Zajíce je vzorovou ukázkou pacifismu, mírového aktivismu, zásadního postoje, který odmítá válku a násilí. Se zápalem se staví do role vyjednavače. Za každou cenu upřednostňuje smír ve všech sporech a roztržkách, a mírová řešení ve válečných konfliktech. Není příznivcem násilných demonstrací ani takzvaných „osvobozeneckých válek“.

Podle současného dění to vypadá, že bychom se neměli spoléhat na „laciné výhry v loterii“, což je v rozporu s rokem Zajíce, kdy je přáno snadnému vydělávání peněz bez velké námahy. Že by bylo přáno hlavně drsným obchodním transakcím? Pravdou je, že v určitých sférách se právě nyní velké peníze opravdu vydělávají bez velké námahy. Takže je dost možné, že v roce Zajíce budou některé sféry, nehledíc nalevo ani napravo, za dodržení hesla „malá domů“, ještě více vydělávat a člověk, kterému se nedostává obchodní bystrozrakosti a nemá náturu tvrdého, bezohledného obchodníka, bude o to více chudnout.

Okolnosti se mají také tak, že pokud oplýváme energií Zajíce, tak se stavíme do role pozorovatele současného dění a v tichosti kalkulujeme, jak ze současných okolností plánovitě vytěžit něco navíc pro sebe v příštím roce. Zajíc je realista a na výroky typu „Lépe už bylo“ nebo „Bude hůř“ reaguje bez bláznivého shonu. Postupuje systematicky, uvážlivě, intuitivně a metodicky v rámci svých možností a v rámci svého intelektu (schopnosti myslet, získávat, shromažďovat a vyhodnocovat informace).

V roce Zajíce můžeme být různými okolnostmi sváděni k nechuti svědomitě pracovat. Pozor si musíme dát na příliš uvolněnou morálku, zahálku a nechuť plnit nepříjemné úkoly. Tak trochu uhlazená, shovívavá a pohodlná, někdy až lenivá energie Zajíce je ke svému okolí nebo k vnějšímu dění, alespoň navenek, neutrální. Není ale zrovna moc rozhodná, snadno se podvoluje manipulaci nebo diktátu silnějších jedinců. Avšak Zajíc dokáže být šťastný už na základě pouhého rozhodnutí šťastným být. Je navýsost spokojený, když vše jde snadno a lehce. Přestože je dost rezervovaný, v jeho pohybech jsou nepřehlédnutelné dobré způsoby, elegance a okouzlující druh půvabu. Pokud není zmítán hloubkou vlastních citových a emočních prožitků, dokáže být velice vstřícný a laskavý.

Rok vodního Zajíce bude přát meditacím, hloubání nad životem, zaměření se na citovou složku bytí, vnoření se do pocitů druhých, ale i zkoumání citových bariér. A to už jenom z toho důvodu, že budeme toužit po klidu a odpočinku od jakékoli hrubé síly. Budeme vyhledávat klidná místa, nejlépe daleko od ruchu civilizace. Podporována bude paměť, chuť učit se novým věcem, oddání se umění všeho druhu, rozvíjení mentálních a duševních schopností. Podle vnitřního naladění budeme k sobě přitahovat odpovídající okolnosti, nové přátele, nové známosti, osoby souznějící, ale také osoby s opačným viděním světa. V cizím prostředí se budeme projevovat více odtažitě, chladně a rezervovaně, ale vždy v rámci slušnosti. Budeme se snažit zdokonalovat se v odhadu na lidi i situace. Na druhé straně si budeme více chránit své soukromí. Více si budeme hledět a vážit prostředí domácího, projevíme více starostlivosti, vřelosti a obětavosti ve vztahu ke svým milovaným.

Vzhledem k tomu, že každý z nás je unášen prostorem na základě svých osobních přirozených sklonů, nálada pro příští rok se dá vyjádřit také výrokem „Každému, co jeho jest“ nebo „Každý je svého štěstí strůjcem“. Nebo ještě jinak: „Morální profil jednotlivců se odráží ve společnosti“ a „Morální profil společnosti se odráží v jednotlivci“.

Nicméně rok Zajíce je obyčejně příznivou dobou pro uvážlivost a rozumnost v jednání, pro konstruktivní jednání v politickém dění, pro diplomacii v mezinárodních vztazích. Na druhou stranu tento rok může svádět k nedodržování zákonů a nařízení, což se může týkat samotných zákonodárců. Ne všechno ale půjde hladce. Zajíc bytostně nesnáší kritiku, nemá rád zbytečné sváry, takže pokud nejde o nic vážného, tak v zájmu zachování vlastního pohodlí a klidu zvolí taktiku „Raději ústup, než boj“ nebo „Kdo uteče, vyhraje“. Ovšem když jde opravdu do tuhého Zajíc dokáže v mžiku zapomenout na své vybrané způsoby a kolem problémů obratně a rafinovaně prokličkovat, ve správnou chvíli využije své inteligence, chytrosti i prohnanosti a svého nepřítele doběhne a přechytračí.

Všeobecná rada pro rok 2023 zní: nechtít za každou cenu objevit „elixír nesmrtelnosti“, nepodléhat povznášejícím energiím více než je zdrávo, neoddávat se pouze snění, dávat si pozor abychom se zcela neodtrhli od reality. Také bude na místě nezapomínat na smysl pro povinnost a postarat se o praktické stránky života. A při tom všem nepodléhat chmurným náladám, nelpět na minulosti, nepřipomínat si dávné křivdy, neoddávat se sebelítosti.

  • Rok Tygra je výbušný, plný provokací, hlavní heslo zní „Krize, kam se podívám“.
  • Rok Zajíce by měl být odpočinkový, v návaznosti na vnitřní klid a intuici a s hlavním mottem „Nenechám se vytrhnout ze svých kořenů“ nebo „Trpělivě čekám na svou příležitost“.
  • Následující rok Draka (2024) bude opět překypovat všestranně rozpolcenou energií, šťastnou, vášnivou i výbušnou. Všeobecně můžeme o energii Draka uvažovat v mantinelech „Buď všechno, nebo nic“.

Nejsilnější období vlády Zajíce je jaro a měsíc březen. Zajíc je spojován s energií Měsíce, takže se dá předpokládat, že novoluní a úplňky v roce 2023 budou vládnout silnou, magickou energií.

2023 – rok vodního Zajíce "Každému, co jeho jest"

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.