Triky matrixu – hrátky se slovy

TRIKY MATRIXU

Oči sledují Prostor – obrazy odpoutané od mysli – a již předem jsou rozhodnuty obhajovat svou vlastní tezi.

Oči, zpoza zavřených víček, sledují Prostor – obrazy virtuální reality odpoutané od MYSLI – a uvědomují si, že Prostor umožňuje mysli vyprávět příběhy.

Matrix mate mysl. Jaké triky Matrix používá?

Oči sledují, mysl definuje.
Nebo je to naopak?
Mysl sleduje, oči definují.
Anebo je to ještě jinak?
Mysl sleduje a oči dešifrují, co mysl sleduje.
Anebo?
Oči vidí pouze to, co vidí mysl.

Oči a mysl mají jedinečný vztah – sledují, definují a dešifrují – podílí se na subjektivní reflexi žitého Prostoru.

Žitého Prostoru, který je pro všechny společný a přitom pro každého jiný.

Více očí více vidí – dílčích sebe-reprezentací Prostoru.

   ♥  ♥  ♥ 

Triky matrixu - hrátky se slovy

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?