Slunce vstoupí do znamení Lva 22. 07. 2022 ve 22:07

Každým rokem je vstup Slunce do královského znamení Lva svým způsobem výjimečné a jedinečné. Pro rok 2022 jako by to platilo dvojnásob, vzhledem k tomu, že se tato astrologická událost odehraje 22. 07. večer ve 22. 07.

Významné dny pod vládou ohnivé lví energie:
Vstup Slunce do znamení Lva 22. 7.
Novoluní ve znamení Lva proběhne 28. 7.
Retrográdní Jupiter nastane od 29. 7. (retrográdní bude až do 24. listopadu).
Lví Brána 8. 8.
Úplněk ve Vodnáři nastane 12. 8.

Slunce vstoupí do znamení Lva 22. 07. 2022 ve 22:07

Slunce, zářící svou vlastní silou, přejde z vodního znamení Raka do ohnivého Lva v pátek 22. července

Přelom července a srpna přinese ohnivou energii, která bude prodchnuta změnou směru pohybu planety Jupiter na retrográdní. Po celé období, než se Jupiter vrátí do přímého chodu si budeme muset dát pozor na lehkomyslnost, přílišnou pasivitu, přehánění, sebedestruktivní chování, ješitnost, aroganci a pýchu, emoční bouře a různé extrémy v jednání. Osloví nás sebereflexe, zastavení a pohled zpět na naše dřívější činy. Mohou přijít okamžiky, kdy budeme více než kdy jindy přemítat o smyslu života, o tom, co je to štěstí, co pro nás znamená úspěch. Okamžiky, kdy budeme nuceni zachovat chladnou hlavu. Budeme se střetávat s vlastní ukvapeností v komunikaci, v ostrých slovech, která bez rozmyslu vyslovíme. Což nás povede k vědomému pozitivnímu vyladění vlastního stylu komunikace s druhými lidmi.

Rtuť teploměru v měsíci srpnu představí vrchol léta na svém maximu, tento měsíc bude ve znamení aktivity, tvořivosti, snahy o seberealizaci, realizování nejodvážnějších záměrů, radosti ze života, žhavých vášní, ale také nicnedělání a blaženého odpočinku. Více než kdy jindy budeme vnímat duchovní energii Slunce. Maximální aktivita a síla životadárných slunečních paprsků ovlivní touhu žít na maximum. Touhu související s návratem k přírodě.

Budeme mít možnost zastavit čas uprostřed davu a jen pozorovat, být plně přítomen v prostředí, kde se zrovna nacházíme. Prostor vnímání se rozvine v uvědomění si toho, co přijímám, s čím souhlasím, co nepřijímám, odmítám nebo soudím. Pokud soudíme, můžeme se na okamžik uspokojit pocitem povýšenosti. Tím, že někoho ponížíme, ztrácíme značnou část své životní energie. Ještě více energie ztrácíme, pokud ponižujeme sami sebe. Budeme mít možnost vnímat nespokojenost, myšlenky nespokojenosti nechat existovat a pozorně je sledovat z více úhlů pohledu. Dobře míněné rady druhých nám nemusí vyhovovat více než kdy jindy, dokonce mohou být ve zřetelném rozporu s vnitřními touhami. Zřetelně budeme vidět proměnlivé obrazy sebe sama v energetických zrcadlech, uvědomíme si, že tato proměnlivost je jen málokdy podmíněna něčím vnějším.

V některých situacích si budeme uvědomovat své strachy. Pokud máme neurčitý strach, čeho se vlastně bojíme? Možná se bojíme, že budeme muset bojovat o své místo na slunci. Ale toto kouzelné místo, v čase a prostoru už máme – je jím náš život. Pokud se bojíme vnímejme další polohu tohoto slova – bojovat. Bojovat můžeme také sami se sebou, se svou nejistotou a nerozhodností. Také to můžeme vnímat naopak – víme, že bychom měli o něco bojovat, ale bojíme se udělat první krok. Dokonce se můžeme bát vlastního strachu a obav, které v nás mohou různé situace, které se zdráháme podstoupit, zbytečně vyvolat. Obavy míváme také z různých nástrah v podobě lákavých pokušení. Potom bude moudré svou volní sílu vědomě uvolnit. Uvolnit mysl, uvolnit strach, uvolnit opevnění obavami, nezůstávat v proudu „vysokého napětí“. Strach (záporné energetické pole) a myšlenkový neklid způsobují zbytečné napětí ve fyzickém a emočním těle. Šetřit bychom měli s informacemi, které druhým předáváme o sobě, v době prázdnin a dovolených může jít o neznámé osoby. Potřebují lidé kolem nás všechno vědět? Dávejme si pozor, komu dovolujeme nahlížet do našeho nitra.

Astrologické vlivy poslední týden v červenci a první dekádu srpna mohou být bouřlivé, semlít se může cokoliv, co souvisí s odporem, s bojem, s nepochopením vážnosti různých situací, s aktuálními událostmi ve světě, s nevypočítavostí přírodních jevů. V pestré aktivitě ohnivých energií, které mohou být v srpnu výbušné, se nám může zdát, že je těžké být na některé situace úplně sám. Pokud se do tohoto zdání plně ponoříme, na druhé straně myšlenkového a emočního spektra můžeme vidět východisko a věřit, že nic není nemožné. Někdy se souvislosti budoucích událostí projevují v přítomnosti. Není zde nepřekonatelná předurčenost, vždy se můžeme na poslední chvíli rozhodnout jinak, obzvlášť pokud zaznamenáme nápovědy intuice. Správnými otázkami a upřímnými odpověďmi můžeme svou mysl vést tam, kam potřebujeme, k uvědomění, k novému pohledu na situaci, k odstranění předsudků. Přemýšlejme také o tom, že si nelze přivlastnit život druhých osob, vzít jim jejich osobitost, vnutit jim to, na čem záleží jen nám.

Zobrazit elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Nenechme se vést pouze touhami, nechme se vést také vděčností za to, co už máme. Snadněji pak dokážeme syntetizovat mnoho vrstevnatost různých směrů, cest a úhlů pohledu. Uvědomíme si, že hlubiny psychiky v sobě odráží aktuální strukturu světa, odráží aktuální informace, jejichž negativní energie, pokud si je necháme připustit k tělu, nás mohou zbytečně vyčerpávat a činit zranitelnými. Člověk není stroj, nedokáže být dlouho zatížen a přehlcen negativními informacemi, pesimistickým viděním budoucnosti a pocitem marnosti. Uvědomme si, že člověk je aktivní činitel v holografickém vesmíru, je součástí skrytého vlnové pole, na jehož úrovni se vyvíjí budoucnost světa. Možná bychom se měli také zamyslet nad závislostí na dramatu. Chtít vidět drama je vytvořený návyk, závislost, přirozená potřeba adrenalinu, ale jak se říká, všeho je třeba užívat s mírou. Proto si častěji dovolme prožívat přítomný okamžik, mimo vnější rušivé vlivy, mimo jakoukoliv dualitu. Pokud stále někam pospícháme, nestíháme nebo nemáme čas, míjíme přítomný okamžik. Pokud jednáme vědomě, naše energie ví, kam má proudit. Jednejme bezprostředně na základě jasnosti mysli v okamžiku tady a teď. Dovolme si spontánně se objevující bohatství přítomného okamžiku radostně vítat a být za ně vděční.

Související články: Lev ohnivé znamení, Lev dítě – sebevědomí, respektLev – láska a erotika, Tajemné smyslové kontinuum všech znamení zvěrokruhu

Slunce vstoupí do znamení Lva 22. 07. 2022 ve 22:07

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.